แถลงสำนักพระราชวัง 'ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์' เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร รพ.รามาฯ

แถลงสำนักพระราชวัง 'ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์' เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร รพ.รามาฯ
4 กุมภาพันธ์ 2562
3,912

แถลงสำนักพระราชวัง "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์" เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร รพ.รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ความว่า

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีอาการพระเนตรมัวลงทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฎางค์ (หลัง) คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
4 กุมภาพันธ์ 2562

9300281538521

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง