ปิโตรเคมีแชมป์ลงทุนอุตฯเป้าหมาย

ปิโตรเคมีแชมป์ลงทุนอุตฯเป้าหมาย
14 มกราคม 2562
4,163

คำขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2561 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,626 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 901,770 ล้านบาท

สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.2 แสนล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 84% หรือ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 7.58 แสนล้านบาท

โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มยานยนต์หลายรายมายื่นขอรับส่งเสริมในกิจการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (อีวี) ซึ่งมาตรการสิ้นสุดในปี 2561 จึงทำให้มูลค่าคำขอในปีที่ผ่านมาสูงกว่าเป้าหมายถึง 25%
สำหรับการขอรับส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 683,910 ล้านบาท เป็นคำขอลงทุนในชลบุรีมากที่สุด 576,910 ล้านบาท ระยอง 58,700 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา 48,300 ล้านบาท

ส่วนในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ตั้งเป้าหมายยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไว้ที่ 7.5 แสนล้านบาท และการชักจูงการลงทุนปีนี้จะเน้นนักลงทุนที่มีคุณภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ส่วนการลงทุนในอีอีซีแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง