กสอ.จับมือเดลต้า ปั้นสตาร์ทอัพใหม่

กสอ.จับมือเดลต้า ปั้นสตาร์ทอัพใหม่
25 ธันวาคม 2561
2,057

กสอ.จับมือเดลต้า หนุน Angel Fund สร้างสตาร์ทอัพรายใหม่ 4 ล้านบาท เผย 3 ปี ปั้น 122 ราย สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 150 ล้านบาทนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กสอ. และบริษัท เดลต้า ได้ดำเนินโครงการ Angel Fund for Startup เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 546 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 122 ราย เพื่อเข้ารับการอบรม “Business Camp” และจำนวนนี้สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัท เดลต้า รวมถึงแหล่งทุนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 80 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 150 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้เตรียมวงเงินไว้ 4 ล้านบาท มั่นใจว่าจะมีผู้สนใจ และผ่านเกณฑ์มากขึ้น จนสามารถขอใช้วงเงินดังกล่าวได้ทั้งหมด

สำหรับปีนี้ ธุรกิจที่จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุน จะเน้นผู้ที่มีแนวคิดโมเดลธุรกิจ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ได้ ภายใต้ 2 แนวคิด คือ 1.การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม คือ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ สร้างความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยระบบอัตโนมัติจะทำงานแทนหรือตัดสินใจแทนมนุษย์บางส่วนหรือทั้งหมด
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ โดยการเลือกใช้พลังงานที่สะอาดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเสริมความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ และฝึกทักษะการนำเสนอแนวคิดต่อแหล่งเงินลงทุน เพื่อให้สามารถเสนอขายไอเดียต่อผู้ให้ทุนได้ดียิ่งขึ้นในระยะเวลารวม 12 วัน โดย กสอ. พร้อมเป็น “พี่เลี้ยง” ให้ความรู้เติมเต็มองค์ความรู้จากไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจ รวมถึงสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิดแผนธุรกิจต่อเจ้าของแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ทาง กสอ. ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือไปแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง