ร.10 พระราชทานเครื่องนอน แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ชุมชนสวนหลวง 2

ร.10 พระราชทานเครื่องนอน แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ชุมชนสวนหลวง 2
21 ธันวาคม 2561
4,311

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสวนหลวง 2 (ตรอกรถม้า) ซอยเจริญกรุง 87 กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนสวนหลวง 2 (ตรอกรถม้า) ซอยเจริญกรุง 87 ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนสวนหลวง 2 (ตรอกรถม้า) ซอยเจริญกรุง 87 เขตบางคอแหลม ณ ศาลาพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 03.15 น.ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันอย่างหนาแน่นและมีอายุเก่าแก่ ทางเข้าออกขับแคบ เพลิงลุกไหม้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 17 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 32 ครัวเรือน จำนวน 66 คน บาดเจ็บ 2 คน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อไป

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุกับพูดคุยให้กำลังใจและให้แนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง