ตร.รับมือรักษาความปลอดภัย-จราจร งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

ตร.รับมือรักษาความปลอดภัย-จราจร งานอุ่นไอรักคลายความหนาว
3 ธันวาคม 2561
2,889

ตร. แถลงมาตรการรักษาความปลอดภัย-จราจร งานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รองผบก.น.1 และพ.ต.อ.สรรเพชญ สุขภิมนตรี รอง ผบก.จร. ร่วมกันแถลงข่าวในการ “รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก การจราจร” ในการจัดงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.61 – 19 ม.ค.62

พล.ต.ท.ปิยะ เปิดเผยว่า โดยการเตรียมความพร้อมในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและจราจร (กอ.ร่วม รปภ. และ จร.) บูรณาการสรรพกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 32 หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความ ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วม มี ผบช.น. ผบช.ก. และ ผบช.สยศ. เป็นรองผู้อำนวยการ กอ.ร่วมในการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอย่างเต็มที่ โดยใช้กำลังของบช.น. และบช.ก.ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และจิตอาสาที่ได้รับการอบรมมาช่วยงานจราจร ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบความพร้อมความเรียบร้อยต่างๆ ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ และจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่ 8 ธ.ค. ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดงานจริง

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการปฏิบัติจะแบ่งภารกิจออกเป็น 3 ช่วง กล่าวคือ ก่อนเริ่มงาน ขณะช่วงงาน และ หลังงานเลิก โดยได้จัดแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่หวงห้าม - พระที่นั่งอัมพรสถาน 2.พื้นที่ควบคุม - พื้นที่พระลานพระราชวังดุสิน สนามเสือป่า และบริเวณถัดจากเส้นทางเสด็จ 500 เมตร และ 3.พื้นที่เฝ้าระวัง - บริเวณถัดจากพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุม ออกไปในระยะ 1,000 เมตร สำหรับการรักษาความปลอดภัยนั้น ในห้วงก่อนเริ่มงาน กองบัญชาการต้ารวจนครบาล ได้จัดกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วย อคฝ. สน.ดุสิต รวมทังเจ้าหน้าที่ EOD และสุนัขตำรวจ K9 ในการรักษาความปลอดภัย ตรวจพื้นที่ทั้งก่อนและหลังเลิกงาน ทั้งนี้ในขณะช่วงงานได้จัดจุดรักษาความปลอดภัย โดยแบ่งเป็นจุดคัดกรอง จำนวน 5 จุด จุดตรวจเสริม 3 จุด และ ทก.รังหน่วง 1 จุด โดยมีจุดรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตั้ง จุดคัดกรอง 5 จุด1.ถนนศรีอยุธยา (ตรงข้ามวังปารุสวัน) 2.ถนนศรีอยุธยา (ตรงข้าม ทภ.1) 3.หน้าทางเดินเข้าสวนสัตว์ดุสิต ประตู 4 4.ถนนราชด้าเนินนอก บริเวณเกาะกลางฝั่ง ทภ.1 5.หน้าทางเดินเข้าสวนสัตว์ดุสิต ประตู 3 นอกจากนี้ทางตร.ได้จัดโรงพักริมคลองมาให้บริการสามารถรับแจ้งเหตุได้เช่นเดียวกับโรงพักข้างนอก

ส่วนแผนการจราจรนั้น พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า จุดตรวจเสริม 3 จุด 1.ทางเข้าออกสนามเสือป่าประตู TMB 2.ทางเข้าออกสวนสัตว์ดุสิต (ประตู 1) 3.ทางเข้าออกข้าง รร.จิตรลดา ทก.รั้งหน่วง 1 จุดบริเวณโค้ง ปตท. ถนนอู่ทองใน สำหรับการอำนวยความสะดวกการจราจร ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รวมทั้งจิตอาสาจราจร เข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน โดยจัดพื้นที่จอดรถบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงาน ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต รถยนต์ 500 คัน 2.สนามหลวงฝั่งทิศเหนือรถยนต์ 800 คัน 3.สนามม้านางเลิ้งรถยนต์ 4,600 คัน 4.สนามศุภชลาศัยรถยนต์ 350 คัน 5.ถนนนครปฐม แยกวัดเบญจฯรถ จยย.300 คัน 6.กองสลากเก่ารถบัส 20 คัน 7.สวนสันติพร รถยนต์ 100 คัน รวมทั้งหมด รถยนต์ 6,350 คัน นอกจากนี้ได้จัดเตรียมรถ Shuttle Bus เพื่อบริการประชาชนจากจุดจอดรถเข้าสู่งาน รวมทังจุดรับส่งแท๊กซี่ รอบบริเวณงานจ้านวน 6 จุด และจุดรถช่างอำนวยความสะดวกโดยรอบจำนวน 10 จุด

สำหรับเส้นทางปิดการจราจร ในระหว่างการจัดงาน 9 ธ.ค.61- 19 ม.ค.62 แบ่งเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ 1.ช่วงเวลาปิดการจราจรตลอดเวลาบริเวณ ถนนศรีอยุธยา 1 ช่อง ฝั่งสวนอัมพร สนามเสือป่า วางแนวแผงเหล็กทั้งหมด 2.ปิดการจราจร ช่วงกลางวัน 10.00 -18.00 น. จัดเดินรถทางเดียว แยกสวนมิกสกวันถึงแยกพระรูป ร.5 แยกพระรูป ร.5 ถึงแยก พล.1 (ฝั่ง บช.น.) แยกพระรูป ร.5 ถึงแยกวัดเบญจฯ (ฝั่ง ทภ.1) 3.ปิดการจราจรช่วงกลางคืน 18.00-22.00 น. ปิดการจราจร ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกพล.1ถึงแยกวัดเบญจฯ ถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกสวนมิกสกวันถึงแยกพระรูป ร.5

“อย่างไรก็ตาม ห้ามจอดรถตลอดเวลาในถนน 3 สาย ได้แก่ ถนนพิษณุโลก ถนนนครราชสีมา และถนนราชดำเนิน นอกจากแยกสวนมิสกวันถึงแยกพระรูป ร.5 ทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดได้ตาม จุดจอดรถต่าง ๆ หรือเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือ เดินทาง (Passport) มาด้วยเพื่อเข้าตรวจในจุดคัดกรอง โดย ผบ.ตร. ได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ถือตามแนวพระราโชบาย คือ ปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมสุภาพ ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และความสะดวกสบาย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้สั่งการเอาความผิดพลาดครั้งที่แล้วมาปรับปรุงให้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่” ผู้ช่วยผบ.ตร. กล่าว

ด้านพล.ต.ท.สุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการซักซ้อมปั่นจักรยานเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจจะมีประชาชนเป็นลมบ้างแต่ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดูได้เป็นอย่างดี แต่นอกเหนือจากนั้นเป็นไปตามปกติ ส่วนเส้นทางและภารกิจเป็นเช่นเดิมทุกอย่าง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง