เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ชัยวรรณ์ สิงห์ขาม' ถูกไล่ออกจากสำนักพระราชวัง

เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ชัยวรรณ์ สิงห์ขาม' ถูกไล่ออกจากสำนักพระราชวัง
21 กันยายน 2561
9,484

พระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชฯ 'ชัยวรรณ์ สิงห์ขาม' ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกไล่ออกจากสำนักพระราชวัง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา (๒๐ กันยายน ๒๕๖๑) เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต
ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ซึ่งนายชัยวรรณ์ สิงห์ขาม ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๕ งานพระราชพาหนะ ฝ่ายพระราชวัง กองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เพราะเหตุกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ ๑๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง