ครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง-โยกย้าย ขรก.ซี 10 กระทรวงเกษตร 8 ตำแหน่ง

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง-โยกย้าย ขรก.ซี 10 กระทรวงเกษตร 8 ตำแหน่ง
11 กันยายน 2561
1,890

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง-โยกย้าย ขรก.ซี 10 กระทรวงเกษตร 8 ตำแหน่ง โยก "วิณะโรจน์" นั่งเลขาธิการส.ป.ก.

เมื่อดวันท่ี่ 11 ก.ย.61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เสนอรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนอคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ (11 ก.ย. 2561) ประกอบด้วยข้าราชการ 8 ราย ได้แก่ 1.นายสุรจิตต์ อินทรชิต พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายสุรเดช เตียวตระกูล พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมพัฒนาที่ดินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง, 3.นายมีศักดิ์ ภักดีคง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

4.น.ส.จริยา สุทธิไชยา พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 5.นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

6.น.ส.เสริมสุข สลักเพชร์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, 7.น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ 8.น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง