ราชกิจจาฯ ประกาศชื่อ 11 บริษัท ยกเลิก 'กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ'

ราชกิจจาฯ ประกาศชื่อ 11 บริษัท ยกเลิก 'กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ'
8 กันยายน 2561
15,868

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายชื่อ 11 รายชื่อ บริษัทยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สท. 42/2561 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ความว่าโดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้ นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลิกตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงประกาศการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ดังต่อไปนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มพนักงานบริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 208/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท จีซีพี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียน เลขที่ 209/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 257/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน ) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 374/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที.แอล. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 32/2534 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพื่อพนักงาน บีทีเอ็มยูเดิม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 81/2537 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 158/2540 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักข่าว เอ.พี. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 99/2541 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 390/2533 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มโฟร์โมสต์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 56/2536 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ 15/2541 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/218/T29.PDF

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง