'วิรัตน์' ระบุรบ.อย่าฝืนโลก ห้ามหาเสียงออนไลน์

'วิรัตน์' ระบุรบ.อย่าฝืนโลก ห้ามหาเสียงออนไลน์

“วิรัตน์” ระบุ รบ.อย่าฝืนโลก ห้ามหาเสียงออนไลน์ แนะตั้งคกก. เป็นกลางจับตาพวกบิดเบือน