ในทิพย์พิมานมีงานศิลป์

ในทิพย์พิมานมีงานศิลป์
28 สิงหาคม 2561 | โดย ปริยา เหล่าวิวัฒน์ /ภาพโดย รชานนท์ อินทรรักษา
4,857

ภายหลังจากการแสดงผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้สนใจ สามารถเข้าชมหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 044-756-927แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง