สธ.หารือผู้เกี่ยวข้องการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ประชาชนต้องได้ประโยชน์

สธ.หารือผู้เกี่ยวข้องการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ประชาชนต้องได้ประโยชน์
6 มิถุนายน 2561
1,309

กระทรวงสาธารณสุข หารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รพ.สต. อปท. พิจารณาแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลักประชาชนต้องได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

นายแพทย์มรุต เศรษฐศิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า ภายหลังจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ตามข้อเสนอของอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจที่เสนอเพื่อให้การถ่ายโอนเป็นไปได้ คือ 1.ให้กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนขั้นตอน เงื่อนไข วิธีปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจ และ2.ให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบบุคคลากรในกรณีที่มีการถ่ายโอนทั้งที่รับโอนและที่ต้องจ้างเพิ่มครับ ซึ่งคณะกรรมการถ่ายโอนจะมีหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง


นายแพทย์มรุตกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ อุปนายกสมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมหารือเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้ข้อสรุปว่า ให้มีการทบทวนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และตั้งคณะทำงานทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้มีการทบทวนการศึกษาวิจัยซึ่งมีหลายหน่วยงานได้ทำการศึกษาไว้ เกี่ยวกับผลกระทบทั้งด้านดี และปัญหาอุปสรรค ต่อประชาชน และเจ้าหน้าที่ โดยให้สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ


“ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ยึดหลักการสำคัญคือ ประชาชนต้องได้รับประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าเดิม โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องมีความพร้อมทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามกฎหมายกระจายอำนาจ” นายแพทย์มรุตกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง