กอปศ.คาด พ.ร.บ.การศึกษาฯ2 เดือนเสร็จ

กอปศ.คาด พ.ร.บ.การศึกษาฯ2 เดือนเสร็จ
30 พฤษภาคม 2561
2,192

กอปศ.แถลงผลงาน 1 ปี ปฎิรูปการศึกษา จัดทำกฎหมายลูกเสร็จแล้ว 5 ฉบับ ประกาศ ใช้ 1 ฉบับ คาดพ.ร.บ.การศึกษาแล้วเสร็จ ภายใน 1-2 เดือนหลังจากนี้

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.61 นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา(กอปศ.) แถลงผลงานในรอบ 1 ปี ของ กอปศ.ว่าคณะกรรมการชุดนี้มีวาระการทำงานเพียง 2 ปี ซึ่งภาพรวมของการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา จะเป็นการแก้ปัญหา วิกฤตการศึกษาไทยที่มีความรุนแรงทั้งในเรื่องคุณภาพ ความเหลื่อมล้ำ ความเป็นเลิศที่ไม่สามารถแข่งขัน และประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งมีหลักฐานมากมายยืนยันสภาพวิกฤตเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกิดสภาพที่ไม่ตื่น ไม่ตระหนัก ธุระไม่ใช่ ดูดายและไม่รับผิดชอบ แต่การปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้ จะต้องสำเร็จ เพราะถ้าไม่สำเร็จประเทศจะไม่มีที่ยืน ดังนั้น วิกฤตเหล่านี้จะแก้ได้ รัฐธรรมนูญ สังคม รัฐบาลต้องยืนยันว่าจะปฎิรูปการศึกษา

นพ.จรัส กล่าวต่อว่า การปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 เดือนหลังจากนี้ โดยขณะนี้ ได้มีการจัดทำกฎหมายลูก พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฏ.) และนวัตกรรมต่างๆ เสร็จไปบางส่วนแล้ว ซึ่งมี ประมาณ 5 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แล้ว ส่วนร่างพ.ร.บ.พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ..., ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ... ,ร่างพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ...ได้จัดทำเสร็จและเสนอรัฐบาลแล้ว และพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฏ.) สถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้ดำเนินการยกร่างเสร็จเรียบร้อยกำลังเสนอรัฐบาล

"ขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาไม่ใช่เน้นสร้างความรู้ เพราะความรู้หาได้ง่ายแต่ต้องเน้นสร้างสมรรถนะแก่ผู้เรียน ความสนใจต้องมุ่งไปที่โรงเรียน ครู และนักเรียน ซึ่งหัวใจปฎิรูปขึ้นอยู่ที่โรงเรียน เป็นการปรับให้ครู นักเรียนได้รับศรัทธาคืนไป ต้องมีการปรับโรงเรียนให้เป็นสากลแข่งขันได้ แต่โรงเรียนไม่สามารถเดินไปเองได้ ต้องมีการช่วยเหลือ คือหลักสูตร สถาบันการเรียนการสอน ต้องมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ถ้ามองสภาพการศึกษาไม่ใช่เฉพาะเด็กอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่หมายถึงเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งมีเรื่องของพื้นที่ มิติอื่นๆ มากมาย ที่มีสภาพซับซ้อน ดังนั้น การแก้ปัญหาการศึกษา จึงไม่สามารถใช้คำตอบเดียวแล้วแต่ต้องให้มีความหลากหลายคล่องตัว โดยการปฎิรูปการศึกษา คือการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนในสารระบบ การปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้จะไม่สำเร็จไม่ได้ เพราะถ้าไม่สำเร็จประเทศไทยจะไปอยู่ที่ไหน" นพ.จรัสกล่าว

นพ.จรัส กล่าวด้วยว่าตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา กอปศ.มีผลงานโดยได้วิเคราะห์โอกาสในการปฎิรูปการศึกษา การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การวางแนวทางการปฎิรูปการศึกษา เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน การรวมโรงเรียนเป็นพื้นที่นวัตกรรม รวมถึงมีการเชื่อมโยงการศึกษากับอาชีพ การปฎิรูปอุดมศึกษาที่ต้องเน้นนโยบายชาติด้านอุดมศึกษา และแผนการศึกษาชาติด้านอุดมศึกษา การสร้างอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา การกำกับคุณภาพ และมีการจัดทำแผนปฎิรูปการศึกษา ไปส่วนหนึ่งแล้ว

นอกจากนั้น ยังมีแผน Quick Win สิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ในระยะสั้น ได้แก่ Digital Learning Platform เป็นการใช้ดิจิทัลให้ความรู้ไปสู่นักเรียนทั่วประเทศผ่านการใช้สื่อการเรียนรู้ สื่อพัฒนาครู สื่อในการประเมินสมรรถนะนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย รวมถึงสื่อการพัฒนาครูให้สอนอย่างมีสมรรถนะ และการบุกเบิกให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมต่างๆ นำกิจกรรมในการพัมนาไปสู่มือนักเรียน และยังมีการปฎิรูปที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครู อาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน การศึกษาตามอัธยาศัย อย่างไรก็ตาม การปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้จะสำเร็จได้ สังคมไทยทุกภาคส่วนต้องตื่นขึ้น ตระหนักในสภาพและผลจากปัญหาการศึกษาของไทย ทั้งปรับใจ ปรับพฤติกรรมมาร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่ดูดาย โดยรับผิดชอบและเห็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง หากสังคมไทยปรับได้การปฎิรูปการศึกษาครั้งนี้ จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: