ทันตะมข. ทำฟันฟรี! เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ทันตะมข. ทำฟันฟรี! เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
20 ตุลาคม 2560
2,907

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ทำดีเพื่อพ่อ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการบริการทันตกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อปวงประชามีฟันดี” ถวายเป็นพระราชกุศลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เปิดให้บริการทางทันตกรรมให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ว่า กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งในวันนี้มูลนิธิ พอสว.กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทันตกรรมที่เป็นหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศร่วมน้อมเกล้าฯถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ให้บริการรักษาโรคช่องปากแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรคทางช่องปากและฟัน ซึ่งดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงแต่ก็จัดเป็นโรคเรื้อรัง บั่นทอนเศรษฐกิจและสุขภาพ ทรงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและทรงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับทันตสาธารณสุข โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ชนบท ซึ่งการดูแลประชาชนนั้นไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียว แต่ต้องให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ด้วย” รศ.ดร.ทพญ.วรานุช กล่าวเสริม

ด้านนายสุรพงศ์ ใจเมือง ผู้เข้ารับการบริการทันตกรรม เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ทั้งยังให้ความรู้การดูแลสุขภาพฟันกับบุคคลทั่วไป ส่วนตัวเข้าร่วมโครงการนี้ทุกปี จึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมโครงการ จะได้มีสุขภาพปากและฟันที่ดี

ทั้งนี้ บริการด้านทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ บริการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาช่องปากและฟัน การปรึกษาการจัดฟัน และยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: