'สายหยุด'เสนอหัวหน้าคสช. ใช้ม.44 ปรับร่างรธน.

'สายหยุด'เสนอหัวหน้าคสช. ใช้ม.44 ปรับร่างรธน.
26 สิงหาคม 2559
1,576

"พล.อ.สายหยุด" เสนอหัวหน้าคสช. ใช้ ม.44 ปรับสาระร่างรธน.ใหม่ เขียนกลไกกันรัฐประหารจากวิกฤตการเมือง

พล.อ.สายหยุด เกิดผล ประธานและที่ปรึกษาคณะรัฐบุคคล มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เหล็กกล้า ผู้ประสานงานฯ พร้อมตัวแทนสำนักงานคณะรัฐบุคคลเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่านนายภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ กรธ. ขอให้พิจารณาทบทวนหรือแก้ไขบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการรัฐประหารในประเทศไทยที่เกิดจากวิกฤตการเมือง โดยในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว ได้ระบุข้อเสนอที่สำคัญ ว่า เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและก่อนถึงจุดล่มสลาย ให้ทหารประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เพื่อควบคุมสถานการณ์ จากนั้นให้บุคคลที่มีความรู้ ในสถาบันหลักของสังคมที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน ปรึกษา หารือ พิจารณาแก้ไขสถานการณ์ตามแนวทางที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ โดยต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติการ อาทิ ระงับการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพื่อควบคุมสถานการณ์ จากนั้นในระยะเวลา 2 ปีหลังจากการพิจารณาดังกล่าวให้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

ทั้งนี้ในข้อเสนอดังกล่าวระบุด้วยว่าขอให้ใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง