'เกลือถูก'ทำเกษตรกรนาเกลือเดือดร้อน

'เกลือถูก'ทำเกษตรกรนาเกลือเดือดร้อน

เกษตรกรชาวนาเกลือในจ.เพชรบุรี เดือดร้อนหนักราคาเกลือตกเหลือเกวียนละ 800 บ.

จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย มีพื้นที่ทำนาเกลือ 36,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยปีละประมาณ 400,000 เกวียน และขณะนี้เกษตรกรทำนาเกลือในจังหวัดเพชรบุรี กำลังได้รับความเดือดร้อนจากราคาเกลือตกต่ำ เนื่องจากพ่อค้าเกลือรับซื้อเกลือกในราคาเกวียนละ 800 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเกลืออยู่ที่เกวียนละ 700 - 1,300 บาท ซึ่งสหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลม จำกัด ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือสมาชิกโดยการเข้าไปแทรกแซงซื้อเกลือในราคาเกวียนละ 1,000 - 1,100 บาท เพื่อพยุงราคา แต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นเพราะภาวะเกลือล้นตลาดเนื่องจากภาวะภัยแล้งในปี 2557 ที่ผ่านมาทำผลิตเกลือได้มากจนเกลือล้นตลาด และสะสมมาทั้งปัจจุบัน คาดว่าขณะนี้มีเกลือของเกษตรกรที่ยังอยู่ในยุ้งฉางขายไม่ออกกว่า 200,000 เกวียน

นางกรัฐศรี เรียบเรียง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลม จำกัด กล่าวว่าสาเหตุที่ราคาเกลือตกต่ำเกิดจากเกลือที่เหลือค้างมาจากปีที่ผ่านมา และเกลือที่ผลิตในปีนี้ได้มาก และผลพวงจากภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ และผลพ่วงทางทะเล ทำให้มีการใช้เกลือน้อยมาก โดยเฉพาะธุรกิจการดองผักทางภาคเหนือ ธุรกิจปลาร้าที่ภาคอีสาน ส่วนภาคใต้เรือประมงออกทะเลไม่ได้ และแมงกะพรุนไม่ขึ้น และโรงน้ำปลาทางภาคตะวันออกไม่ได้สั่งซื้อ ซึ่งตอนนี้ที่ธุรกิจที่ยังสั่งซื้อเกลืออยู่คือธุรกิจเครื่องหนัง และโรงน้ำแข็ง