กสทช.อุทธรณ์ คำสั่งศาลฯหลังให้'พีซทีวี'ออกอากาศ

กสทช.อุทธรณ์ คำสั่งศาลฯหลังให้'พีซทีวี'ออกอากาศ

กสทช.อุทธรณ์ คำสั่งศาลปกครองกลาง หลังไฟเขียวให้สิทธิ พีซทีวี สิทธิออกอากาศได้ชั่วคราว

ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ วันที่ 17 ก.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ถูกฟ้องคดี พีซี ทีวี ได้ยื่นคำอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการระงับการออกอากาศของพีซทีวี ที่ศาลปกครองกลาง โดยนายสุชาติ ศรีวรกร ตุลาการเจ้าของสำนวน คดีพีซทีวี และองค์คณะ มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้ทุเลาการบังคับตาม มติ กสทช. ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซทีวี (PEACE TV) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

โดยเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับ มติ กสทช. แล้ว หลังจากนี้ก็ต้องส่งคำอุทธรณ์ให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในส่วนนี้ เพื่อที่ศาลจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป  

ส่วนการพิจารณาเนื้อหาคดีศาลปกครองกลาง ยังจะได้ดำเนินการไต่สวนต่อไปตามขั้นตอน  

สำหรับคดีนี้ บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องรายการ พีซทีวี (PEACE TV) ,นายจุตพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในฐานะผู้ดำเนินรายการ “มองไกล” ซึ่งเผยแพร่ภาพและออกอากาศช่องรายการ พีซทีวี ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ที่มีรูปแบบเป็นการนำเสนอข่าวการเมือง , น.ส.อรุโณชัย ศิริบุตร, น.ส.ดกุลธิดา ช้วนกุล , น.ส.ชุติมา กุมาร และน.ส.ณิชชนันทน์ แจ่มดวง ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศข่าวในรายการต่างๆ ของช่องรายการ พีซทีวี ผู้ฟ้องที่ 1-6 ได้มอบอำนาจให้นายธนเดช พ่วงพูล ทนายความ เดินทางมายื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) , นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. , พ.อ.นที ศุกลรัตน์ , พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ , พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า และ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ผู้ถูกฟ้อง ที่ 1 – 6 เรื่องออกคำสั่งโดยมิชอบ จากกรณีที่ กสทช. ผู้ถูกฟ้องที่ 1 มีคำสั่งให้เพิกถอนในใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ของ บจก. พีซ เทเลวิชั่น ผู้ฟ้องที่ 1 ซึ่งผู้ถูกที่ 1 อ้างว่า รายการ “มองไกล” ที่ออกอากาศทางช่องรายการพีซทีวี มีเนื้อหาที่อาจขัดกับพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 17 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 21 ก.ค. 57 

โดยศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้ทุเลาการบังคับมติเพิกถอนใบอนุญาตของ กสทช. กับพีซทีวีไว้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า การที่ กสทช.ดำเนินการโดยเร่งรัด มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต บ.พีซ เทเลวิชั่นฯ และแจ้งให้ บ.วีซายน์ เทเลคอม จก.ระงับการให้บริการโครงข่ายแก่ บ.พีซฯ โดยไม่เปิดโอกาสให้ บ.พีซฯ ได้มีสิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ.2556 และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางการปกครอง พ.ศ.2539

จึงถือเป็นคำสั่งที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ยังคงมีผลบังคับต่อไป จะมีผลกระทบต่อรายได้ที่จะได้รับจากผู้สนับสนุนและมีผลกระทบต่อพนักงานของ บ.พีซฯ ที่จะต้องถูกเลิกจ้าง และการทุเลาตามคำสั่ง กสทช. ดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่าจะเป็นอุปสรรค แก่การบริหารงานของรัฐ หรือแก่สาธารณะแต่อย่างใด