'จาตุรนต์'ชี้กฎอัยการศึกไม่ใช่ทางออกแค่ระงับ

'จาตุรนต์'ชี้กฎอัยการศึกไม่ใช่ทางออกแค่ระงับ
20 พฤษภาคม 2557
4,383

"จาตุรนต์"ประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ใช่ทางออกจากวิกฤตของประเทศ อาจช่วยระงับยับยั้งความรุนแรงได้บ้าง ถามมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯหรือยัง

นายจาตุรนต์ ฉายเเสง รมว.ศึกษาธิการโพสต์เฟซบุ๊ค Chaturon Chaisang ระบุว่า"20 พฤษภาคม 2557 การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ใช่ทางออกจากวิกฤตของประเทศ

"ผมก็ทราบอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ ทางผบ.ทบ.ไม่ได้หารือหรือแจ้งทางรัฐบาลก่อนแต่อย่างใด และจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ได้รายงานให้รัฐบาลทราบอย่างเป็นทางการตามที่พ.ร.บ.กฎอัยการศึกมาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า เมื่อประกาศแล้วจะต้องรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด ดังนั้นผมจึงยังไม่ค่อยทราบเหตุผลที่แท้จริงและวัตถุประสงค์ ในการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้นอกเหนือจากที่ปรากฏเป็นข่าว"

"จากการติดตามสถานการณ์การเมืองมาตลอดและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมคิดว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ใช่ทางออกจากวิกฤตของประเทศ การประกาศนี้อาจช่วยระงับยับยั้งความรุนแรงหรือความไม่สงบได้บ้างชั่วคราว แต่ต่อไปก็อาจจะสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมาเช่นเกิดการจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือกระทั่งปราบหรือใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ขัดขวางการต่อสู้เพื่อประชาชธิปไตย หรืออาจทำให้สถานการณ์บานปลายที่ทางทหารเองไม่มีทางลงนอกจากจะต้องทำรัฐประหารในที่สุด"

"ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยมาถึงขณะนี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีการสะสมปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งการทำลายหลักการประชาธิปไตย การกระทำที่ขัดต่อหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ การเลือกปฏิบัติและการกระทำที่เป็นสองมาตรฐาน นอกจากนั้นสังคมยังอยู่ในสภาพที่มีการสร้างความเกลียดชัง เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน "

"ปัญหาเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วคือปัญหาการเมืองที่ต้องแก้ด้วยกระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ใช้ความรู้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกต่างทางความคิดที่อารยประเทศเขาทำกัน จะอาศัยมาตรการทางการทหารหรือความมั่นคงย่อมไม่สามารถแก้ได้"

"นอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยด้วยว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้มีเหตุผลเพียงพอและสอดคล้องกับเจตนาของกฎหมายนี้เองหรือไม่ กฎหมายนี้มีไว้ใช้เมื่อมีสงครามหรือมีเหตุจลาจล มีความจำเป็นที่ใดก็ประกาศที่นั่น แต่จังหวัดส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีเหตุความจำเป็นดังกล่าว การประกาศจึงไม่สอดคล้องกับเ่จตนาของกฎหมาย และการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้เกิดจลาจลซึ่งก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่พึงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นรองรับ"

"ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกมาตรา 2 ระบุว่าจะต้องมีประกาศพระบรมราชโองการให้ใช้กฎอัยการศึก แต่ที่ประกาศกันไปนี้ ยังไม่เห็นมีประกาศพระบรมราชโองการแต่อย่างใด"

"การประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้จึงมีปัญหาทั้งในเรื่องความมีเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคือปัญหาความชอบธรรมของการประกาศและยังมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย"

"ในประการหลังนี้เมื่อมีการประชุมครม.ซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ผมจะลองสอบถามทางกฤษฎีกาและรัฐมนตรีผู้สันทัดกรณีดูครับ"

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง