พฤติกรรมชาวดิจิทัลเกาะติดช่องทางออนไลน์

พฤติกรรมชาวดิจิทัลเกาะติดช่องทางออนไลน์

ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยอายุ 18-24 ปี โดย 50% ของกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ต"ตลอดเวลา" ผ่านสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต

จากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 25 ล้านคนในประเทศไทย ช่วงอายุ 14-65 ปี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ Digital Immigrant อายุ 35 ปีขึ้นไป 22% กลุ่ม Progressive Digizen อายุ 25-34 ปี สัดส่วน 27% และกลุ่ม Digital Natives อายุ 14-24 ปี สัดส่วน 51%

สัดส่วนดังกล่าวพบว่า "ครึ่งหนึ่ง"ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยอยู่ในกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ คิดเป็นสัดส่วน 13% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย มีจำนวน 8.5 ล้านคน

มายด์แชร์ เอเยนซี่ เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสาร ทำการวิจัย "Growing Up as Digital Natives" กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอายุ 9-24ปี สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบจากโลกดิจิทัลในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งกำลังก้าวสู่กลุ่มกำลังซื้อหลัก

นางสาวสุชาดา สุภาการ ผู้อำนวยการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ มายด์แชร์ กล่าวว่าดิจิทัลเนทีฟ คือกลุ่มคนที่เกิดหรือเติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Digitally Born เป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุ14-17 ปี คิดเป็นสัดส่วน 88% และ Evolving Digital กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 18 -24 ปี สัดส่วน 21%

สำหรับกลุ่ม Digitally Born คือกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดมาพร้อมกับยุคอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่กลุ่มนี้เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่อายุ 9 ปี โดยรู้จักและใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น โรงเรียน ครอบครัว และเพื่อน ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและเวลาเนื่องจากยังเป็นนักเรียน จึงไม่ใช่กลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Always on) แต่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระหว่างกลุ่ม โดย 93% ใช้งานโซเชียล มีเดีย เช่นแชท ไลน์ (Line) ,เฟซบุ๊ค เพื่ออัพเดทและติดตามสถานะ และความบันเทิง ดูรายการทีวีออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ ยูทูบ ผ่านทางสมาร์ทโฟนเป็นหลัก เนื่องจากเชื่อมต่อง่ายและรวดเร็ว

"กลุ่มวัยรุ่นที่เกิดมาในยุคอินเทอร์เน็ต มีพฤติกรรมเสพสื่อหลากหลายจอ ผ่านออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งดูทีวี ยูทูบ อ่านนิยายออนไลน์ เล่นเกม โซเชียลมีเดีย ในโลกออฟไลน์กลุ่มนี้ยังติดตามดูละคร และเซเลบที่ชื่นชอบ"

พฤติกรรมการเสพสื่อใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต 1-4 ชั่วโมง/วัน สัดส่วน 77% ดูทีวี 1-4 ชั่วโมงต่อวัน 54% ทั้งยังพบว่าจำนวน 36% ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ สัดส่วน 58% ใช้เวลา 30 นาที ดูทีวีออนไลน์และวีดิโอ ออนไลน์

อย่างไรก็ตามกลุ่มดังกล่าวยังไม่มีกำลังซื้อมากนัก เนื่องจากยังอยู่ในวัยเรียน จึงยังไม่พฤติกรรม "ชอปปิง ออนไลน์" แต่ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่สินค้า แบรนด์ และนักการตลาด ต้องปูพรม"สร้างแบรนด์" ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและออฟไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ เพราะจะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายและกำลังซื้อสำคัญในอนาคต

ส่วนกลุ่ม Evolving Digizen คือผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นกลุ่มที่เกิดหลังยุคอินเทอร์เน็ตเล็กน้อย โดย 50% ของกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ต "ตลอดเวลา" ผ่านสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต

พบว่าการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มนี้เริ่มจากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล (Search Engine) เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อสื่อสารระหว่างกลุ่มและหาเพื่อนใหม่ผ่านทางเฟซบุ๊ค ชื่นชอบการติดตามข่าวสารผ่านเว็บบล็อก (Blog) โดยเฉพาะพันทิปรวมไปถึงการแชร์รูปภาพพร้อมเช็คอินสถานที่แบบเรียลไทม์ และเฝ้าจับตาไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเหล่าคนดังผ่านทางอินสตาแกรม 68% แล้วนำมาปรับให้เข้ากับบุคลิกและสไตล์ของตนเอง

สัดส่วน 84% ของผู้บริโภคกลุ่มนี้เชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงผ่านเว็บบล็อก จำนวน 19% ของผู้บริโภคกลุ่มนี้เริ่มชอปปิง ออนไลน์ ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสินค้าที่พวกเขาสนใจจะซื้อ ดังนั้นในอนาคตกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

จากพฤติกรรมของชาวดิจิทัลดังกล่าว นักการตลาดจึงมีหน้าที่ต้องสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแบรนด์ พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ตอบโจทย์ความ"สะดวกและรวดเร็ว" เกาะกระแสสังคมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว