แบดเปิดโผลุย 3 ศึก "พี่แมน-น้องเมย์" นำบู๊

แบดเปิดโผลุย 3 ศึก
25 มีนาคม 2557
1,336

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 7-18 เมษายนนี้

สมาคมจะส่งนักแบดเยาวชนไปแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก 2014 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยจะส่งทั้งประเภททีมผสมและบุคคล ดังนี้ ประเภททีมผสม นักกีฬาชาย เมฆ ณรงค์ฤทธิ์, กันตพล หวังเจริญ, อดุลย์รัตน์ นามกูล, เดชาพล พัววรานุเราะห์, กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, สุภัค จอมเกาะ, อาย์กรณิศ ทับทิมดง, ตนุภัทร วิริยางกูร, นักกีฬาหญิง บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์, ณริฎษาพัชร แลม, พุธิตา สุภจิรกุล, ชานิศา เตชวรสินสกุล, พชรพรรณ ช่อชูวงศ์

ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว เมฆ ณรงค์ฤทธิ์, กันตพล หวังเจริญ, อดุลย์รัตน์ นามกูล, กันตวัฒน์ ลีลาเวชบุตร, หญิงเดี่ยว บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์, อลิษา ทรัพย์นิธิ, ชายคู่ เดชาพล พัววรานุเคราะห์/กิตตินุพงษ์ เกตุเรน, สุภัค จอมเกาะ/อาย์กรณิศ ทับทิมดง, หญิงคู่ ณริฎษาพัชร แลม/พุธิตา สุภจิรกุล, ชานิศา เตชวรสินสกุล/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์, กิลาซู โอสเตอร์ ไมเยอร์/ณัชชา แสงโชติ, คู่ผสม เดชาพล พัววรานุเคราะห์/พุธิตา สุภจิรกุล, ตนุภัทร วิริยางกูร/พชรพรรณ ช่อชูวงศ์

ในส่วนศึกทีมชายชิงแชมป์โลก "โธมัสคัพ" และทีมหญิงชิงแชมป์โลก "อูเบอร์คัพ" ที่ประเทศอินเดีย วันที่ 18-25 พฤษภาคม รวมถึงชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 20-29 กันยายนนั้น นักกีฬาได้แก่ ชาย บุญศักดิ์ พลสนะ, ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข, สัพพัญญู อวิหิงสานนท์, สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์, มณีพงศ์ จงจิตร, นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร, ปฏิพัทธิ์ ฉลาดแฉลม, วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ, สุดเขต ประภากมล ส่วนหญิง รัชนก อินทนนท์, พรทิพย์ บูรณะประเสริฐสุข, ณิชชาอร จินดาพล, บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย, กุลชลา วรวิจิตรชัยกุล, ดวงอนงค์ อรุณเกสร, สราลีย์ ทุ่งทองคำ, สาวิตรี อมิตรพ่าย, ณริฎษาพัชร แลม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: