มหานคร Connect กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มหานคร Connect กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานคร เดินหน้าพัฒนาเมือง สอดรับกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมทุกมิติ

การวางผังเมือง มีความสำคัญและจำเป็นต่อการกำหนดพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คลิปนี้ชวนไปดูกันว่า กรุงเทพมหานคร ได้วางแผนจัดวางผังเมืองอย่างไรและร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุง มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง?

มหานคร Connect กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มหานคร Connect กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มหานคร Connect กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ