ข่าวปลอม อย่าแชร์! ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร มีความผิดทางกฎหมาย

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร มีความผิดทางกฎหมาย

ตามที่มีข้อความในประเด็นเรื่องขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร มีความผิดทางกฎหมาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการเผยแพร่ข้อความระบุว่า การเขียนอะไรลงบนธนบัตรถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนั้น ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า การขีดเขียนลงบนธนบัตรนั้น ไม่มีการกำหนดโทษทางกฎหมายไว้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเนื่องจาก ธนบัตรที่มีรอยเปรอะเปื้อนจะยากต่อการสังเกตความแตกต่างระหว่างธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอม ซึ่ง ธปท. ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีไม่ควรขีดเขียนหรือประทับตราข้อความใด ๆ ที่ทำให้ธนบัตรเปรอะเปื้อนชำรุดเสียหายนอกจากช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดสังเกตในธนบัตรได้อย่างชัดเจนแล้วยังช่วยลดการสูญเสียงบประมาณและทรัพยากรของประเทศในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ทดแทนได้

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือ โทร. 1213

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การขีดเขียนลงบนธนบัตรนั้นไม่มีการกำหนดโทษทางกฎหมายไว้แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ เนื่องจากทำให้ธนบัตรเปรอะเปื้อนชำรุดเสียหายและยากต่อการสังเกตธนบัตรปลอม