แผ่นดินไหวที่ลาว ขนาด 4.1 ห่าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 18 กม.

แผ่นดินไหวที่ลาว ขนาด 4.1 ห่าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 18 กม.

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงาน “แผ่นดินไหว” ประเทศลาว ขนาด 4.1 ห่างจากบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 18 กม.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 65 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเหตุแผ่นดินไหว โดยระบุว่า เมื่อเวลา 21:11 น. เกิดแผ่นดินไหวที่ ประเทศลาว (19.584N,101.375E) ขนาด 4.1 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 18 กม.

แผ่นดินไหวที่ลาว ขนาด 4.1 ห่าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 18 กม.

ต่อมา เวลา 21.23 น. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออก ประกาศ ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 21.11 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ประเทศลาว ที่ละติจูด 19.58 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.38 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 4 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 18 กิโลเมตร 

เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานรู้สึกสั่นไหว หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบ โดยด่วนต่อไป

แผ่นดินไหวที่ลาว ขนาด 4.1 ห่าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 18 กม.

จากนั้น สำนักงาน ปภ.น่าน สาขาเชียงกลาง ระบุว่า ได้ตรวจสอบกับ อบต.ขุนน่าน และผู้ใหญ่บ้าน น้ำช้าง ปรากฏว่าราษฎรได้รับแรงสั่นไหวเพียงเล็กน้อย และไม่ได้รับรายงานความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แต่อย่างใด