อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ

อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ

อัปเดตสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 วันนี้ ผู้เสียชีวิตจาก "โควิด-19" ในช่วงเดือนเมษายน 2565 น่าห่วง เสียชีวิตพุ่งนิวไฮ 128 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

นับถอยหลังอีก 74 วัน โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น(1 ก.ค.65) ขณะที่ผู้เสียชีวิตวันนี้ไต่ระดับนิวไฮน์ โดยยอดโควิด จากรายงานของ กระทรวงสาธารณสุข พบว่ายอดการเสียชีวิตวันนี้ 128 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2565) ผู้ป่วยติดเชื้อ 17,775 ราย ยังไม่รวม ATK อีก 13,617 ราย ทำให้ยอดสะสม 1,381,581 ราย มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 2,079 ราย และมีผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน 911 ราย

อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมตัวเลขที่สำคัญในสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศไทยช่วงเดือนเมษายน 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-17 เม.ย.65 ดังนี้

เดือนเมษายน 2565

 1. ติดเชื้อ 28,379 ATK อีก 22,331 เสียชีวิต 92
 2. ติดเชื้อ 28,029 ATK อีก 14,229 เสียชีวิต 96

 3. ติดเชื้อ 26,840 ATK อีก 20,495 เสียชีวิต 97

 4. ติดเชื้อ 24,892 ATK อีก 15,972 เสียชีวิต 97

 5. ติดเชื้อ 21,088 ATK อีก 10,884 เสียชีวิต 91

 6. ติดเชื้อ 24,252 ATK อีก 26,941 เสียชีวิต 94

 7. ติดเชื้อ 26,081 ATK อีก 24,728 เสียชีวิต 91

 8. ติดเชื้อ 25,140 ATK อีก 23,751 เสียชีวิต 89

 9. ติดเชื้อ 25,298 ATK อีก 22,431 เสียชีวิต 98

 10. ติดเชื้อ 25,139 ATK อีก 23,199 เสียชีวิต 108

 11. ติดเชื้อ 22,387 ATK อีก 15,187 เสียชีวิต 105

 12. ติดเชื้อ 19,982 ATK อีก 10,977 เสียชีวิต 101

 13. ติดเชื้อ 23,015 ATK อีก 15,059 เสียชีวิต 106

 14. ติดเชื้อ 24,134 ATK อีก 19,054 เสียชีวิต 115

 15. ติดเชื้อ 20,289 ATK อีก 9,313 เสียชีวิต 119

 16. ติดเชื้อ 18,892 ATK อีก 8,858 เสียชีวิต 125

 17. ติดเชื้อ 17,775 ATK อีก 13,617 เสียชีวิต 128

รวม 17 วัน ติดเชื้อ 401,612 ราย ATK อีก 297,026 ราย และผู้เสียชีวิต 1,752 ราย

อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

เสียชีวิต 98% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรค โควิด-19 ของไทย จำนวน 128 ราย เป็นชาย 72 ราย หญิง 56 ราย ชาวไทย 126 ราย เมียนมา 1 ไม่ระบุ 1 ราย ค่ากลางอายุอยู่ที่ 78 ปี (3-95 ปี) ค่ากลางวันที่เสียชีวิต 5 วัน (0-39 วัน) พบเชื้อวันที่เสียชีวิต 17 ราย 

ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไปกว่า 106 ราย (83%) และ โรคเรื้อรัง 20 ราย (15%) รวมทั้งสองกลุ่ม 98% เมื่อดูปัจจัยเสี่ยงพบว่า เป็นกลุ่มโรคมะเร็ง 7 ราย โรคไต 23 ราย อ้วน 6 ราย หลอดเลือดสมอง 18 ราย หัวใจ 19 ราย และติดเตียง 21 ราย รวมถึงมีการติดเชื้อจากคนรู้จัก 51 ราย ติดเชื้อในครอบครัว 23 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ระบาด 2 ราย

 

อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ

ผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบ 4-17 เม.ย.65 จาก 1,838 ราย ในวันที่ 4 เม.ย. ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,079 ราย ในวันที่ 17 เม.ย.65

ผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 4-17 เม.ย.65 จาก 752 ราย ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 911 ราย

อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ

10 อันดับ จำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ปอดอักเสบ กำลังรักษาในโรงพยาบาล ภาพรวมทั่วประเทศ อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 26.5%

 1. กทม. ปอดอักเสบ 215 ราย ครองเตียง 32.50%
 2. สมุทรปราการ ปอดอักเสบ 92 ราย ครองเตียง 33.40%
 3. นครราชสีมา ปอดอักเสบ 81 ราย ครองเตียง 31.40%
 4. ชลบุรี ปอดอักเสบ 80 ราย ครองเตียง 33.60%
 5. กาญจนบุรี ปอดอักเสบ 68 ราย ครองเตียง 45.80%
 6. บุรีรัมย์ ปอดอักเสบ 64 ราย ครองเตียง 34.20%
 7. สุพรรณบุรี  ปอดอักเสบ 63 ราย ครองเตียง 29.90%
 8. นครศรีธรรมราช ปอดอักเสบ 55 ราย ครองเตียง 16.10%
 9. นนทบุรี  ปอดอักเสบ 55 ราย ครองเตียง 40.60% 
 10. อุดรธานี ปอดอักเสบ 54 ราย ครองเตียง 45.60%

อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ

 

ขณะที่ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 16 เม.ย. 2565) รวม 131,672,140 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 เมษายน 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศ 19,811 โดส

 • เข็มที่ 1 : 3,322 ราย
 • เข็มที่ 2 : 2,360 ราย
 • เข็มที่ 3 : 14,129 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,005,600 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,673,263 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 24,993,277 ราย

อัปเดตยอดเสียชีวิตจาก "โควิด-19" เดือนเมษายน 2565 พุ่งนิวไฮ