"โควิดวันนี้" เชียงราย พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ATK อีก 2,057 ราย เสียชีวิต 3 ราย

"โควิดวันนี้" เชียงราย พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ATK อีก 2,057 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สถานการณ์ "โควิดวันนี้" เชียงราย พบติดเชื้อตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 12 ราย และตรวจ ATK อีก 2,057 ราย เสียชีวิต 3 ราย

รายงานสถานการณ์ "โควิดวันนี้" จังหวัดเชียงราย ประจำวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 12 ราย

  • ติดเชื้อภายในจังหวัด 12 ราย
  • ติดเชื้อจากต่างจังหวัด/รับมารักษา 0 ราย

และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม 2,057 ราย ในจังหวัด 2,056 ราย ต่างจังหวัด 1 ราย

ปัจจัยเสี่ยง

  • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค +9 ราย
  • สัมผัสเสี่ยง +2 ราย
  • สัมผัสผู้ป่วย +1 ราย

 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 ในจังหวัด 3,673 ราย ต่างจังหวัด 203 ราย รวม 3,876 ราย

2. ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 125,847 ราย ต่างจังหวัด 152 ราย รวม 125,999 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ด้านการรักษา

  • ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 36 ราย กำลังรักษา 347 ราย รักษาหายสะสม 3,472 ราย
  • ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 2,364 ราย กำลังรักษา 15,691 ราย รักษาหายสะสม 110,299 ราย

เสียชีวิต วันนี้ 3 ราย (RT-PCR +3 ราย และ ATK +0 ราย) ยอดสะสมเสียชีวิต 66 ราย (ตรวจ RT-PCR 57 ราย และ ATK 9 ราย)

\"โควิดวันนี้\" เชียงราย พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ATK อีก 2,057 ราย เสียชีวิต 3 ราย

หากมีอาการเหล่านี้ ก่อนเดินทางกลับบ้าน ให้ตรวจ ATK

เจ็บคอ จาม น้ำมูกไหล ไม่ได้กลิ่น มีไข้ ไอ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ตาแดง มีผื่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หากผลเป็นบวกให้เลื่อนการเดินทาง

“ลูกหลานปิ๊กบ้านสบายใจ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยปลอดภัย ฮ่วมใจไปรับวัคซีนเข็ม 3”

\"โควิดวันนี้\" เชียงราย พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ATK อีก 2,057 ราย เสียชีวิต 3 ราย