กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

วันนี้ (9 เม.ย.65) เวลา 09.50 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการเสด็จไปทรงเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือฯ โอกาสนี้ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กราบทูลถวายรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดแห่งนี้ มีหน้าที่ในการรับสุนัขจรจัดที่สร้างปัญหาภายในค่ายกรมหลวงชุมพร เข้าควบคุมและอุปการะอย่างมีคุณธรรม และคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล และครอบครัวเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี มีเมตตาธรรม และควบคุมสุนัขของตน ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

ปัจจุบันดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว บนพื้นที่ 5 ไร่ ที่มีขีดความสามารถรองรับสุนัข 392 ตัว โดยแบ่งเป็นพื้นที่บริหารจัดการ ดังนี้ พื้นที่อาคารปฏิบัติงาน พื้นที่คอกสุนัข พื้นที่ถังเก็บน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ฝึกสุนัขจรจัด อาคารกำจัดซากสัตว์ และอาคารดูแลสุนัขป่วย

ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรคอกสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 7 คอก แยกเป็นคอกสุนัขทำหมันแล้ว 5 คอก คอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมัน 1 คอก คอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมันพร้อมลูกสุนัข 1 คอก สำหรับการดูแลสุนัขจรจัดคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาด ถูกสุขอนามัย เช่น การดูแลทำความสะอาดคอกสุนัข รักษาสุนัขป่วย ฝึกสุนัข ให้อาหารสุนัขตามเวลา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงของสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ และมีทักษะพิเศษ เพื่อใช้ในราชการ และส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถจะรับเลี้ยงดูได้ต่อไป

โอกาสนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้สุนัขจรจัดเพศเมีย จำนวน 2 ตัว ซึ่งตัวแรกทรงทำการตรวจสุขภาพและขูดผิวหนัง เพื่อส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า สุนัขตัวแรกป่วยเป็นโรคเรื้อน จึงทรงฉีดยารักษาไรขี้เรื้อนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนตัวที่สอง ทรงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด กองทัพเรือ จ.ชลบุรี