ประกันสังคม ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกันสังคม ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

"ประกันสังคม" ย้ำดูแลลูกจ้าง "ผู้ประกันตน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษา รพ.ทุกแห่ง ได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเผยแนวทางการรักษา ผู้ประกันตนติดโควิด-19

วันที่ 9 เมษายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดูแล ลูกจ้าง "ผู้ประกันตน" ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2565 ระบุว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2565

 

 

ตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ระมัดระวัง ในการขับขี่ยานพาหนะ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง ที่สำคัญแนะนำให้พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที

 

โดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิให้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลรับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนต่อไป

 

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้ มีผู้ประกันตนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ และอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล

 

ในกรณีเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาได้ สำนักงานประกันสังคมได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel

 

กรณี ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาล ตามสิทธิและสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่ง

 

ผู้ป่วยสีเขียว หรือมีอาการเล็กน้อย สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือการรักษาแบบ Hospitel ในกรณีที่สถานที่พักอาศัยไม่สะดวก นอกจากสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาแบบ "เจอ แจก จบ" (การรักษาแบบผู้ป่วยนอก) ในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการประกันสังคม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักและเครือข่ายทุกแห่ง สามารถเข้ารักษาได้ทั้งที่เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือไม่ใช่ตามสิทธิ และในโรงพยาบาลรัฐ ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ

 

อีกทั้ง โรงพยาบาลอื่นที่ทำ mou ในการให้บริการรักษาแบบ "เจอ แจก จบ" กับโรงพยาบาลหลักที่อยู่ในโครงการประกันสังคม ในกรณีที่ผู้ป่วยสีเหลือง/แดง สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ได้ทุกแห่งที่ใกล้บ้าน (UCEP PLUS)

 

สำหรับผู้ประกันตน ม.40 สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ สปสช. (30 บาท) ตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
          

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้กล่าวอวยพรประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย "สงกรานต์ 2565" นี้ ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ดูแลตัวเองและครอบครัว อย่าประมาท การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

 

ประกันสังคม ผู้ประกันตน เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย