สิทธิบัตรทอง รักษาโควิด-19 รพ.เอกชน 106 แห่ง เช็กเลย ที่ไหนบ้าง

สิทธิบัตรทอง รักษาโควิด-19 รพ.เอกชน 106 แห่ง เช็กเลย ที่ไหนบ้าง

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการสีเขียว ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนรวมกว่า 106 แห่งจากทั่วประเทศ

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการสีเขียว ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนรวมกว่า 106 แห่งจากทั่วประเทศ ให้บริการทั้ง เจอ แจก จบ , Home Isolation และ Hospitel

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คอาการโอมิครอน "ข้าราชการ-ประกันสังคม-บัตรทอง" รักษาอย่างไร พร้อมเบอร์โทร

- รบ.ย้ำ "บัตรทอง" รักษาที่หน่วยปฐมภูมิสังกัด สธ.ทุกแห่ง ไม่ต้องมีใบส่งตัว

- รพ.เอกชนกว่า 100 แห่งร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียว

 

สปสช.ได้เปิดรับสมัครโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวได้ โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนแจ้งความประสงค์ทำข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมให้บริการแล้ว 106 แห่ง 

 

ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มนี้ จะให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ที่มีอาการ เช่น มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง โดยผู้ป่วยจะได้รับการคัดกรองเพื่อแยกกลุ่มอาการก่อน หากเข้าเกณฑ์โควิด-19 สีเขียว จะเข้าสู่ระบบการรักษาและดูแล ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้งบริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน (เจอ แจก จบ) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน Home Isolation / Community Isolation) และบริการ Hospitel

 

บริการผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้าน สถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาเบื้องต้นแบบเหมาจ่าย 1,000 บาท/ราย ครอบคลุมบริการให้คำแนะนำแยกกักตัวที่บ้าน ยารักษาโรคโควิด 3 สูตร ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยารักษาตามอาการ และยาฟาวิพิราเวียร์ (เบิกจาก สธ.) เป็นต้น

 

การติดตามอาการผู้ป่วยหลังครบ 48 ชั่วโมง รวมถึงการส่งต่อหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง และค่าบริการให้คำปรึกษาแบบเหมาจ่าย 300 บาท สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีการโทรศัพท์กลับมาภายหลัง 48 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะมาจากอาการไม่ดีขึ้นหรือจำเป็นต้องส่งต่อ 

 

 

บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation / Community Isolation) และบริการ Hospitel เป็นการเบิกจ่ายค่าบริการเหมาจ่าย โดยครอบคลุมค่าบริการดูแลผู้ป่วย ทั้งค่าอาหาร 3 มื้อ การประเมินและติดตามอาการ การให้คำปรึกษา

 

นอกจากนี้ ยังมีค่าอุปกรณ์ในการดูแลและติดตามสัญญาณชีพ ค่ายาที่เป็นการรักษาโรคโควิด-19 และค่าเอกซเรย์ปอดกรณีที่มีความจำเป็น โดยกรณีให้บริการรักษาและติดตาม 1-6 วัน เป็นจำนวน 6,000 บาท และกรณีให้บริการรักษาและติดตาม 7 วันขึ้นไป เป็นจำนวน 12,000 บาท  

 

ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวสิทธิบัตรทอง 30 บาทหรือสิทธิ สปสช.สามารถไปใช้บริการได้แล้ว กรมบัญชีกลางยังประกาศให้ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการที่เบิกจากกรมบัญชีกลางสามารถไปรักษาได้ที่โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มนี้ได้ด้วย

 

สำหรับ รพ.เอกชน ที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวกับ สปสช. ล่าสุดมีทั้งหมด 106 แห่ง ดังนี้

 

กรุงเทพมหานคร 

 • นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (23781)
 • รพ.กล้วยน้ำไท (11583)
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย (11641)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี (11647)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ ศรีนครินทร์ (41700)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ธนบุรี (11645)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ธนบุรี 2 (11640)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่นวเวช (42141)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (11661)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ (11582)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ประชาชื่น (11687)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา (11703)
 • รพ.บางปะกอก 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11670)
 • รพ.บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (15147)
 • รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (21339)
 • รพ.บางโพ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11686)
 • รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11621)
 • รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (14572)
 • รพ.ปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11632)
 • รพ.วิมุตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (42167)
 • รพ.สุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11668)
 • รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ (11656)
 • รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (41556)
 • วิภาวดี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11691)

 

นครปฐม

 • รพ.เทพากรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (12127)

 

นนทบุรี 

 • รพ.กรุงไทย (22179)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ (40765)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เวิลด์เมดิคอล (28810)
 • รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11787)

 

ปทุมธานี

 • รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (14683)
 • รพ.กรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (41685)
 • รพ.การุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11799)
 • รพ.ซีเมดลีฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (42177)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 (11801)
 • รพ.ภัทร-ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (14354)
 • รพ.เฉพาะประเภทผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ขนาดกลาง ธนบุรีบูรณา (42191)

 

พระนครศรีอยุธยา

 

 • รพ.การุญเวช อยุธยาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (15096)
 • รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (42233)

 

สมุทรปราการ

 • รพ.ทั่วไปขนาดเล็กจุฬารัตน์ 5 (11766)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ บางปะกอก 3 (11777)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (11771)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต (11768)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ (11745)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์ เทพารักษ์ (41351)
 • รพ.บางนา 5 (24036)
 • รพ.บางปะกอกสมุทรปราการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41413)
 • รพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11770)
 • สถานพยาบาลจุฬารัตน์ สุวรรณภูมิ (11765)

 

สมุทรสาคร

 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร (12140)
 • รพ.มหาชัย 3 (23924)
 • รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (12144)

 

สระบุรี

 • รพ.เกษมราษฏร์ สระบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11833)

 

สุพรรณบุรี

 • รพ.ธนบุรีอู่ทอง (12122) 

 

กาญจนบุรี 

 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ สินแพทย์ กาญจนบุรี (12110)

 

ราชบุรี 

 • รพ.กรุงเทพเมืองราชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (12098)

 

เพชรบุรี

 • รพ.กรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (14961)

 

จันทบุรี

 • รพ.สิริเวช (11874)

 

ฉะเชิงเทรา

 • จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11878)
 • รพ.เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (11879)

 

ชลบุรี

 • รพ.จุฬารัตน์ ชลเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (11845)
 • รพ.เอกชล 2 (23207)

 

ปราจีนบุรี

 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (41345)
 • รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (42025)

 

ระยอง

 • รพ.มงกุฎระยอง (14607)

 

สระแก้ว

 • รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41829)

 

กาฬสินธุ์

 • รพ.กาฬสินธุ์-ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41639)

 

ขอนแก่น 

 • รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (41573)

 

ยโสธร

 • รพ.นายแพทย์หาญ (11921)
 • รพ.รวมแพทย์ยโสธร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (23208)

 

ร้อยเอ็ด

 • รพ.ร้อยเอ็ด-ธนบุรี (11963)

 

หนองคาย

 • รพ.หนองคายวัฒนา (11957)

 

อุดรธานี

 • รพ.นอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา (11939)

 

อุบลราชธานี

 • พริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (40864)
 • รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี (11919)
 • รพ.เอกชนร่มเกล้า (11918)

 

เลย

 • รพ.เมืองเลยราม (11955)

 

นครสวรรค์

 • รพ.ปากน้ำโพ (12030)
 • รพ.ปากน้ำโพ ๒ (12034)
 • รพ.ศรีสวรรค์ (12044)

 

พะเยา

 • รพ.พะเยาราม (22343)

 

พิจิตร

 • รพ.ชัยอรุณเวชการ (23942)
 • รพ.พิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (12071)

 

พิษณุโลก

 • รพ.พิษณุเวช (12069)

 

ลำพูน

 • พริ้นซ์ ลำพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (42244)
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางลำพูนใกล้หมอ (42186)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัย เมโมเรียล (12026)

 

อุตรดิตถ์

 • รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41622)

 

เชียงราย

 • รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ (12020)

 

เชียงใหม่ 

 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา (11982)
 • รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา (11994)
 • รพ.เทพปัญญา 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (11992)
 • โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด (12000)

 

เพชรบูรณ์

 • รพ.เพชรรัตน์ (12079)

 

แพร่

 • รพ.แพร่-รามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (42015)

 

ชุมพร

 • รพ.ธนบุรี-ชุมพร (14534)
 • รพ.วิรัชศิลป์ ชุมพร (12204)

 

ตรัง

 • รพ.ทีอาร์พีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (12230)

 

นครศรีธรรมราช

 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางนครคริสเตียน (12169)
 • รพ.ธนบุรี ทุ่งสง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (41714)
 • รพ.นครพัฒน์ (23875)

 

ปัตตานี

 • รพ.ทั่วไปขนาดเล็กสิโรรส ปัตตานี (41342)

 

พัทลุง

 • รพ.ปิยะรักษ์ (12235)

 

ภูเก็ต

 • รพ.มิชชั่นภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง (12185)

 

สงขลา

 • รพ.ราษฎร์ยินดี (12222)
 • รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ (12221)

 

สุราษฎร์ธานี

 • รพ.ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (12189)