"วชิรพยาบาล" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 - 2 เข็มกระตุ้น 3 - 4 ไฟเซอร์ เช็คเลย!

"วชิรพยาบาล" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 - 2 เข็มกระตุ้น 3 - 4 ไฟเซอร์ เช็คเลย!

"วชิรพยาบาล" เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 เข็ม 2 หรือเข็มกระตุ้น 3 - 4 วัคซีนไฟเซอร์ ฟรี เช็คเลย!

ประกาศ "วชิรพยาบาล" เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 เข็ม 2 หรือ เข็มกระตุ้นเข็ม 3 , 4 สำหรับผู้ใหญ่ เป็นวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (ฝาม่วง) โดยวัคซีนเข็มกระตุ้นควรเว้นระยะห่างจากเข็ม 2 หรือ 3 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

 

"วชิรพยาบาล" เปิดให้ "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" และวันเข้ารับวัคซีนตามวันที่ ดังนี้

 

  • ลงทะเบียนวันที่ 26 - 31 มี.ค. 2565 (เข้ารับวัคซีนวันที่ 1 เม.ย. 2565)
  • ลงทะเบียนวันที่ 2 - 7 เม.ย. 2565 (เข้ารับวัคซีนวันที่ 8 เม.ย. 2565)
  • ลงทะเบียนวันที่ 9 - 21 เม.ย. 2565 (เข้ารับวัคซีนวันที่ 22 เม.ย. 2565)
  • ลงทะเบียนวันที่ 22 - 28 เม.ย. 2565 (เข้ารับวัคซีนวันที่ 29 เม.ย. 2565)

 

โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนในเวลา 9.00 - 14.00 น. ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

ลงทะเบียนจองผ่านลิงค์คลิกเลย https://eservice.vajira.ac.th/.../inde.../ps/register/check3 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดจากรูปด้านล่าง

 

"วชิรพยาบาล" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 - 2 เข็มกระตุ้น 3 - 4 ไฟเซอร์ เช็คเลย!

 

 

หมายเหตุ : 

  • ลงทะเบียนแล้วรอรับ SMS เพื่อยืนยันการจอง และเลือกวัน/เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ทาง รพ. จะกำหนดวันเข้ารับวัคซีน โดยผู้จองเลือกเวลาเข้ารับวัคซีน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร 02 2443949 (ในวันและเวลาทำการ)

 

"วชิรพยาบาล" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 - 2 เข็มกระตุ้น 3 - 4 ไฟเซอร์ เช็คเลย!