นนท์พร้อมพลัส ชวนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนกลับบ้าน “สงกรานต์ 2565”

นนท์พร้อมพลัส ชวนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนกลับบ้าน “สงกรานต์ 2565”

นนท์พร้อมพลัส ชวนประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดที่อยู่ WALK IN ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกสูตรวัคซีน ก่อนกลับบ้าน “สงกรานต์ 2565”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้ง นนท์พร้อมพลัส เปิด WALK IN ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ก่อนกลับบ้าน “สงกรานต์ 2565”

โดยขอเชิญประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่ ทุกสูตรวัคซีน รับวัคซีน Booster เข็ม 3 และ 4 เวลา 15.00-18.00 น.

  • สนามฉีด เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 4, 5 เมษายน 2565 

รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

  • สนามฉีดเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 7, 8 เมษายน 2565

รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท็อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟต์ หรือบันไดเลื่อนมาชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 3

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3เดือน ขึ้นไป

 

 

เงื่อนไข สำหรับเข็มที่ 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

 

นนท์พร้อมพลัส ชวนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนกลับบ้าน “สงกรานต์ 2565”