"ราคาน้ำมันวันนี้" 26 มี.ค. 65 อัปเดตล่าสุดเย็นนี้ ปตท. บางจาก เชลล์ PT เช็คเลย

"ราคาน้ำมันวันนี้" 26 มี.ค. 65 อัปเดตล่าสุดเย็นนี้ ปตท. บางจาก เชลล์ PT เช็คเลย

"ราคาน้ำมันวันนี้" 26 มีนาคม 2565 อัปเดตล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. น้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ปตท. - บางจาก - เชลล์ - PT เช็คเลย

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุดเย็นนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊มประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" 26 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่ม เบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊มประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท. วันที่ 26 มีนาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.28 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 47.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก วันที่ 26 มีนาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
   

ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์ (Shell) วันที่ 26 มีนาคม 2565

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 30.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 30.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 36.79 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 36.79 บาท/ลิตร

 

ราคาน้ำมันวันนี้ PT วันที่ 26 มีนาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 48.46 บาท/ลิตร