"ราคาน้ำมันวันนี้" 25 มี.ค.65 ล่าสุดเย็นนี้ ปตท. บางจาก เชลล์ PT เอสโซ่ เช็คเลย

"ราคาน้ำมันวันนี้" 25 มี.ค.65 ล่าสุดเย็นนี้ ปตท. บางจาก เชลล์ PT เอสโซ่ เช็คเลย

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุดเย็นนี้ 25 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 25 มีนาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95    ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 38.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85  ราคา 32.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91     ราคา 39.68 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95            ราคา 47.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7              ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม       ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                    ราคา 29.94 บาท/ลิตร
   

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 25 มีนาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95    ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 38.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85  ราคา 32.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91     ราคา 39.68 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7              ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม        ราคา 35.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                    ราคา 29.94 บาท/ลิตร

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 25 มีนาคม 2565

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20   ราคา 39.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91      ราคา 40.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95      ราคา 40.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 48.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20                         ราคา 31.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล                     ราคา 31.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7                ราคา 31.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล                 ราคา 37.49 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7            ราคา 37.49 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 25 มีนาคม 2565

 

 • แก๊สโซฮอล์ 95    ราคา 39.95 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20  ราคา 38.84 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91     ราคา 39.68 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7              ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                    ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน                  ราคา 47.86 บาท/ลิตร

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์