"การรถไฟแห่งประเทศไทย" จัดเดินรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษเส้นทางประวัติศาสตร์

"การรถไฟแห่งประเทศไทย" จัดเดินรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษเส้นทางประวัติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร-อยุธยา ให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 125 ปี

(26 มีนาคม 2565) ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามของรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษที่ทาง "การรถไฟแห่งประเทศไทย" จัดเดินรถขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 125 ปี

 

โดย "การรถไฟแห่งประเทศไทย" ได้นำขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์แบบแปซิฟิคหมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาจัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพมหานคร-อยุธยา ให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีส่วนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

 

นายธวัช ยิ้มศิริ นายสถานีรถไฟอยุธยา เปิดเผยว่า "การรถไฟแห่งประเทศไทย" ได้นำรถจักรไอน้ำมาเปิดให้บริการเดินรถขบวนพิเศษ ผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร-อยุธยา ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนากิจการการรถไฟ

 

สำหรับ เส้นทางการเดินรถของรถไฟขบวนพิเศษ กรุงเทพ - อยุธยา - กรุงเทพ ขบวนที่ 901/902 ออกจากสถานีกรุงเทพฯ เวลา 08.10 น. ถึงสถานีอยุธยาเวลา 10.15 น.ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายใน จ.พระนครศรีอยุธยา ชมสถานที่สำคัญของจังหวัดประมาณ 6 ชั่วโมง ส่วนเที่ยวกลับจะออกจากสถานีอยุธยา เวลา 16.40 น.ถึง กทม.เวลา 18.45 น.