"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 7,669 ราย บุคลากรฯ 30 เสียชีวิตเพิ่ม 1

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 7,669 ราย บุคลากรฯ 30 เสียชีวิตเพิ่ม 1

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,090 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,579 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

"โควิดวันนี้" (25 มี.ค.2565) สถานการณ์ โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,090 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,579 ราย มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 125 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 26,050 ราย ตาย 69 ราย

- "โควิด-19" อาการ Long Covid หลังป่วย ผลวิจัยเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน 1 ปี

- เปิดเงื่อนไขคนได้รับ "ยาแพกซ์โลวิด" หลังไทยสั่งซื้อ 50,000 คอร์ส รักษาโควิด

 

"โควิดวันนี้" 25 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,090 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,579 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

 

1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 53 ราย สะสม 4,117 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,284 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 8 ราย สะสม 33 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 3 ราย สะสม 59 ราย

4.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 21 ราย

5.บุคลากรทางการแพทย์ 30 ราย

6.ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด (จังหวัดยโสธร 1 ราย)

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

  • ในครอบครัว 260 ราย
  • จากสถานที่ทำงาน 67 ราย
  • บุคคลใกล้ชิด 55 ราย
  • ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย

8.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 28 ราย

9.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 562 ราย

 

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 917,981
คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,436 คน (อัตราป่วย 701.10 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 5 ราย (0.54 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 4 ราย (0.44 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.87 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,902,328 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 9,569 คน (อัตราป่วย 503.02 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 21 ราย (1.10 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 13 ราย (0.68 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 18 ราย (0.95 ต่อแสนประชากร)

 

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 126,771 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 299,974 คน รวม 426,745 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 13,229 คน (อัตราป่วย 3,099.98 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 51 ราย (11.95 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 10 ราย (2.34 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 46 ราย (10.78 ต่อแสนประชากร)

 

วันนี้ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564), พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564), และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 65 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

 

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

 

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือเซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

 

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

 

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

 

1.ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2.เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3.ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4.สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

\"โควิดวันนี้\" ชลบุรี ยอดติดเชื้อรวม ATK 7,669 ราย บุคลากรฯ 30 เสียชีวิตเพิ่ม 1

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี