โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,341 ราย - ATK อีก 6,714 ล่าสุดตายอีก 3

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,341 ราย - ATK อีก 6,714 ล่าสุดตายอีก 3

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อใหม่เพิ่ม 1,341 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,714 ราย ศรีราชา-บางละมุงพบติดเชื้อมากสุด ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 รวมเสียชีวิตสะสม 124 ราย

"โควิดวันนี้" 24 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,341 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,714 ราย พื้นที่ศรีราชา-บางละมุงพบติดเชื้อมากสุด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 124 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" 24 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,341 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR) 

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 76 ราย สะสม 4,064 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,261 ราย 

2. CLUSTER บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 8 ราย สะสม 25 ราย

3. CLUSTER บริษัท เอจีซีออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3  ราย สะสม 22 ราย

4. CLUSTER บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด อ.พานทอง 4 ราย  สะสม 56 ราย

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 46 ราย

6. บุคลากรทางการแพทย์ 39 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 8 ราย ดังนี้  
    7.1 กทม. 5  ราย
    7.2 จังหวัดนครราชสีมา 1  ราย
    7.3 จังหวัดนครสวรรค์ 1  ราย
    7.4 จังหวัดสระแก้ว 1  ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    8.1 ในครอบครัว 330 ราย
    8.2 จากสถานที่ทำงาน 45 ราย 
    8.3 บุคคลใกล้ชิด 93 ราย 
    8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 8 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 52 ราย 

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 629 ราย

 

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,341 ราย - ATK อีก 6,714 ล่าสุดตายอีก 3

 

 

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 912,605 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 6,235 คน (อัตราป่วย 683.21 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 5 ราย (0.55 ต่อแสนประชากร) , ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.33 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 8 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,901,698 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 9,314 คน (อัตราป่วย 489.77 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 21 ราย (1.10 ต่อแสนประชากร) , ใส่ท่อหายใจ 12 ราย (0.63 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 17 ราย (0.89 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 124,999 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 302,376 คน รวม 427,375 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 12,595 คน  (อัตราป่วย 2,947.06 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 50 ราย (11.70 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 10 ราย (2.34 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 46 ราย (10.76 ต่อแสนประชากร)

วันนี้ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564 , รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2564 , รายที่สี่ไม่พบประวัติการรับวัคซีน), พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 1 เดือน, รายที่สองอายุ 46 ปี, รายที่สามอายุ 80 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่งติดเชื้อเพิ่ม 1,341 ราย - ATK อีก 6,714 ล่าสุดตายอีก 3

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี