โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1,434 ราย - ATK 6,148 ราย ล่าสุดตายอีก 3

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1,434 ราย - ATK 6,148 ราย ล่าสุดตายอีก 3

"โควิดวันนี้" ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 1,434 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,148 ราย พื้นที่ศรีราชายอดยังนำโด่ง ล่าสุดเสียชีวิตอีก 3 รวมเสียชีวิตสะสม 121 ราย

"โควิดวันนี้" 23 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,434 ราย ไม่รวม ATK อีก 6,148 ราย พื้นที่ศรีราชายอดยังนำโด่ง ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 121 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" 23 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,434 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR) 

 

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 90 ราย สะสม 3,982 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,248 ราย 

2. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 57 ราย

3. บุคลากรทางการแพทย์ 35 ราย

4. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด  (จังหวัดจันทบุรี 1 ราย)

5. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    5.1 ในครอบครัว 311 ราย
    5.2 จากสถานที่ทำงาน 56 ราย 
    5.3 บุคคลใกล้ชิด 94 ราย 
    5.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 46 ราย 

7. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 740 ราย
 

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1,434 ราย - ATK 6,148 ราย ล่าสุดตายอีก 3

 

 

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 909,474 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 5,913 คน (อัตราป่วย 650.16 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 4 ราย (0.44 ต่อแสนประชากร) , ใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.33 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 8 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,901,295 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 8,938 คน (อัตราป่วย 470.10 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 21 ราย (1.10 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 10 ราย (0.53 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 17 ราย (0.89 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 123,858 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 303,920 คน รวม 427,778 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 11,952 คน (อัตราป่วย 2,793.97 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 48 ราย (11.22 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 8 ราย (1.87 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 45 ราย (10.52 ต่อแสนประชากร)

วันนี้ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 5 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 , รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 , รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 , รายที่ห้าไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 7 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 , รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 , รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2564 , รายที่สี่พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2564 และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 35 ปี , รายที่สองอายุ 79 ปี , รายที่สามอายุ 87 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนหนึ่งเข็มเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2 564 และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่ 3 จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมืองชลบุรี และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน 

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมืองชลบุรี ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด 

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว 

1. เลิกงานไม่สังสรรค์ 
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน 
6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม 

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ 

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

 

โควิดวันนี้ ชลบุรียังพุ่ง ติดเชื้อเพิ่ม 1,434 ราย - ATK 6,148 ราย ล่าสุดตายอีก 3

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี