"ออมสิน" ตอบแล้ว แจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี จริงหรือ?

"ออมสิน" ตอบแล้ว แจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี จริงหรือ?

ธนาคาร "ออมสิน" ออกมาชี้แจงล่าสุด แจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี จริงหรือ? หลังถูกแชร์ว่อนในโลกโซเชียล

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "ออมสิน" แจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี ซึ่งเรื่องนี้ทาง ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

 

 

ตามที่มีการโพสต์ระบุว่า ออมสินแจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี การก่อตั้งธนาคาร ผู้สนใจสามารถดูวิธีการรับชุดของขวัญมูลค่า 700 บาท จาก "ธนาคารออมสิน" โดยระบุหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น แนบหลักฐานบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดาหรือมารดาหรือบัตรอื่นที่ทางการออกให้ รวมถึงแจกกระป๋องออมสินครบรอบ 108 ปี เมื่อฝากเงิน 700 บาทขึ้นไป

 

ทาง ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นการโพสต์บิดเบือนข้อมูล โดยความจริงคือ ธนาคารออมสิน ได้ฉลองการครบรอบก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 108 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยการมอบเงินขวัญถุง เป็นเงิน 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด โดยบิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย นำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดาหรือมารดา มาแสดงที่สาขาธนาคารออมสิน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

 

พร้อมกับจัดกิจกรรมเชิญชวนฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิได้รับกระปุกออมสินที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสพิเศษดังกล่าวด้วย (ของมีจำนวนจำกัด)

 

 

ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนฝากล่วงหน้า เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผู้ที่จองสิทธิสำเร็จจะได้รับ SMS ให้ไปติดต่อรับกระปุกออมสินพร้อมฝากเงิน ณ สาขาธนาคารออมสิน ตามรอบวันและเวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียน ทั้งนี้ระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้หมดเขตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

 

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือโทร 1115

 

สรุปคือ : ธนาคารออมสินได้ฉลองการครบรอบก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 108 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยการมอบเงินขวัญถุง เป็นเงิน 500 บาท ให้เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2564 แต่กิจกรรมดังกล่าวได้หมดเขตไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564

 

"ออมสิน" ตอบแล้ว แจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี จริงหรือ?

 

ที่มา Anti-Fake News Center Thailand