ปรับขึ้น ราคาน้ำมัน เติมด่วน "โออาร์ - บางจาก" กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ขึ้น 60 สตางค์/ลิตร

ปรับขึ้น ราคาน้ำมัน เติมด่วน "โออาร์ - บางจาก" กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ขึ้น 60 สตางค์/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน "โออาร์ - บางจาก" ประกาศปรับราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 22 มี.ค. 65

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และ E85 ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 22 มี.ค. 65

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พรุ่งนี้เป็นดังนี้

  • น้ำมันเบนซิน ของ PTT Station ราคาลิตรละ 46.76 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 39.35 บาท
  • แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 39.08 บาท
  • E20 ลิตรละ 38.24 บาท
  • E85 ลิตรละ 31.54 บาท

ขณะที่ น้ำมันดีเซล B7, B10 และ B20 อยู่ที่ลิตรละ 29.94 บาท

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ปรับขึ้น ราคาน้ำมัน เติมด่วน "โออาร์ - บางจาก" กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ขึ้น 60 สตางค์/ลิตร

ปรับขึ้น ราคาน้ำมัน เติมด่วน "โออาร์ - บางจาก" กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ขึ้น 60 สตางค์/ลิตร

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์