แม่ฮ่องสอน ไฟป่ายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สายการบินเลื่อนเที่ยวบินกว่า 1 ชม.

ไฟป่าแม่ฮ่องสอน กระฉูด พบจุดไฟป่าสูงถึง 196 จุด และค่ามลพิษที่ อ.แม่สะเรียง พุ่งพรวดสูงถึง 130 มคก./ลบ.ม. กระทบสุขภาพประชาชนอย่างหนัก ด้านสาธารณสุขเผยตัวเลขผู้ป่วยทะลุ 10,000 รายแล้ว ขณะที่สายการบินนกแอร์กระทบเลื่อนเที่ยวบินกว่า 1 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 65 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ พบว่า ค่า PM2.5 มีค่าระหว่าง 34-130 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ” (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) - เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 102 มคก./ลบ.ม. - เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน PM2.5 = 130 มคก./ลบ.ม. - เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 51 มคก./ลบ.ม. Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 217 จุด (เชียงใหม่ 17 จุด เชียงราย 0 จุด ลำพูน 4 จุด และแม่ฮ่องสอน 196 จุด)

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในส่วนของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีการปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่า ด้วยการสั่งการให้ แต่ละหมู่บ้านจัดชุดดับไฟป่า เข้าเวรพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงการจัดกำลังอาสาประชาชนลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ยังไม่พบมีไฟป่า ทุกหมู่บ้าน ขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม

นายอำนวย ยอดคำ หัวหน้าหน่วยฯนปพ.สบเมย สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ทางหน่วย ฯ ได้ร่วมกับหน่วยฯ มส.5 (อำเภอแม่สะเรียง),ชุดเหยี่ยวไฟอุดรธานี เข้าทำการดับไฟบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย บริเวณป่าบ้านขนุน หย่อมบ้านแม่ลิดป่าแก่ ม.1 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางพบมีการเกิดไฟป่า จำนวน 1 จุด ตามพิกัดที่ 47Q404082 UTM2013252 เจ้าหน้าจึงช่วยกันดับไฟจนไฟได้สงบลง และได้ทำแนวกันไฟไว้ เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามไปอย่างบริเวณใกล้เคียง รวมพื้นที่ความเสียโดยประมาณ 20 ไร่

ในส่วนของพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ในห้วง 2 วันที่ผ่านมา พบว่า มีการลอบเผาป่าอย่างหนักและพบ จุดความร้อนสูงมากที่สุดกว่าพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สูงเกินค่ามาตรฐานถึง 130 มคก./ลบ.ม. สูงกว่าพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ที่วัดได้ 102 มคก./ลบ.ม.

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานจำนวนประชาชนที่ป่วยเนื่องจากผลกระทบจากหมอกควันและเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทั้ง 7 อำเภอ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยผลกระทบจากหมอกควันไฟแล้วรวม 11,000 คน ในจำนวนนี้เป็นโรคระบบทางเดินทางหายใจ 6,000 คน รองลงมาโรคหัวใจและหลอดเลือดและหอบหืด

สำหรับ สายการบินนกแอร์ที่ทำการบินจากดอนเมือง สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันละ 1 เที่ยวบินในเวลา 15.15 น. ยังสามารถทำการบินได้ทุกวันเนื่องจากช่วงบ่ายมีลมพัดทำให้อากาศเปิดทัศนวิสัยเพียงพอต่อการบิน มีเพียงในวันที่ 18 มี.ค ที่ต้องเลื่อนเวลาทำการบินจากปกติออกไปอีก 1 ชั่วโมงครึ่ง เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำไม่เอื้อต่อการบิน ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ เป็นสายการบินเพียงเจ้าเดียวที่บินให้บริการระหว่าง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กับท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน โดยให้บริการสัปดาห์ละ 2 วันคือ วันศุกร์ กับ วันอาทิตย์ ปกติจะบินจากดอนเมือง มาถึงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เวลา15.40 น.โดยก่อนที่จะมีการบิน ได้มีการปรับแผนการบินโดยเลื่อนจากช่วงเช้าก่อนเที่ยง ไปช่วงบ่ายใกล้ค่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า แต่ก็ยังพบกับอุปสรรคเช่นกัน