ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

ในหลวง พระราชินี พระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ณ  วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตและอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100ปี วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต

ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต ชมภาพชุด ในหลวง ราชินีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต