ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง ราชินี พระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

วันนี้  (17 มี.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา 18.57 น. เสด็จขึ้นอาคาร 100 ปี ชั้น 2  เสด็จเข้าห้องบำเพ็ญกุศลหลังฉาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศพ ทรงกราบราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับน้ำจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง ถวายน้ำสรงส่วนพระองค์ที่มือ ทรงกราบราบ

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำหลวงสรงศพจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายสรงที่ทรวงอก ทรงกราบราบ เสด็จออกไปยังห้องบำเพ็ญกุศลหน้าฉาก ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ เสด็จ ฯ ไปทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 10 รูปบังสุกุล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูซากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม ประทับพระราชอาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าโกศศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

 

 

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต)