สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เตือนคนไทยถูกหลอกไปทำงานสามเหลี่ยมทองคำ

สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เตือนคนไทยถูกหลอกไปทำงานสามเหลี่ยมทองคำ

สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ออกประกาศเตือนคนไทย ถูกหลอกให้ไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ออกประกาศ เรื่อง เตือนภัยการถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ความว่า

 

ด้วยในช่วงที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับรายงานว่า มีขบวนการหลอกลวงคนไทย เข้าไปทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยปรากฏโฆษณารับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือได้รับการชักชวนจากนายหน้าคนไทย โดยอ้างว่ามีค่าตอบแทนสูง สวัสดิการดี ที่พักและอาหารพร้อม แต่เมื่อคนไทยตกลงและเมื่อเดินทางถึงเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบเดินทางเข้า สปป.ลาว อย่างผิดกฎหมาย

จะถูกบังคับให้ลงนามในสัญญาภาษาต่างประเทศ บังคับให้ทำงานที่ไม่ได้ตกลงกันไว้และมักเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย  เช่น หลอกลวงและฉ้อโกงทรัพย์สินผู้อื่น ในลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แก๊งสื่อสังคมออนไลน์ และการค้าประเวณี ซึ่งหากปฏิเสธหรือทำรายได้ไม่ถึงเป้าหมายอาจถูกเรียกเงินจำนวนมาก ถูกข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย จำกัดอิสรภาพหรือกักขัง ยึดเอกสารประจำตัว รวมทั้งส่งขายให้นายจ้างรายอื่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแขวงบ่อแก้วและจังหวัดใกล้เคียง ให้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ อย่าหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงไปทำงานในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้า สปป.ลาว อย่างผิดกฎหมายจะถูกผลักดันกลับประเทศ ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้า สปป.ลาวและอาจได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย สปป.ลาว ซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ โดยระหว่างการดำเนินคดีจะถูกกักขังไว้ด้วย

 

ผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ (+856)20 5551 2228 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เตือนคนไทยถูกหลอกไปทำงานสามเหลี่ยมทองคำ