ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งนายอำเภอทุกแห่งรีบช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น สั่งนายอำเภอทุกแห่งรีบช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัย

ผู้ว่าฯขอนแก่น ห่วงใยประชาชนสั่งนายอำเภอทุกแห่งรีบช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบวาตภัยช่วงพายุฤดูร้อน กำชับเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนหากชาวบ้านเดือดร้อน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เตือนประชาชนระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในช่วงพายุฤดูร้อน ที่กำลังพัดผ่านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องว่า ได้รับรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้วันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ได้ แจ้งเตือนและ จังหวัดก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ ว่าในช่วงนี้หากเกิดพายุฤดูร้อน สิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้เร็วที่สุด คือเข้าไปดูแลทุกข์สุขของประชาชน

หากพบว่าบ้านเรือนมีหลังคาเปิด หรือได้รับความเสียหายก็ขอให้แจ้งมายังจังหวัด เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ให้ประชาชนและขอให้มีการแจ้งเตือนหรือดูบริเวณหรือจุดไหนที่มีความไม่มั่นคงให้รีบดำเนินการแต่หากเกิดพายุแล้วมีบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย  ก็ต้องรีบเข้าไปแก้ไขดูแลช่วยเหลือให้อย่างรวดเร็ว

“สิ่งที่ห่วงใยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัย ที่มีอากาศร้อนมาก รวมถึงมีฝนและละอองฝน ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพ เพราะว่าโควิด-19มีอาการคล้ายกับอาการหวัด อาจจะสร้างความตกใจ ให้ประชาชน ขอให้มีการดูแลสุขภาพตัวเองคนในครอบครัว และสัตว์เลี้ยงด้วย” 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า กรณีที่ไม่มั่นใจในเรื่องของอาการโรคของคน และโรคในสัตว์เลี้ยง ขอให้ปรึกษาแพทย์ ซึ่งโรคในสัตว์นั้นก็จะมีปศุสัตว์อำเภอที่คอยดูแล โดยเฉพาะสัตว์กีบเท้า ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเองก็มีการพบเจอหลายโรคก่อนหน้านี้ ทั้งสัตว์ปีก ซึ่งเมื่ออากาศเปลี่ยน ก็อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงนี้ อาจจะพบว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและฝากความห่วงใยในเรื่องของการสัญจร ไปมาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งกำลังมีการเร่งขยายผิวจราจร ทางถนนค่อนข้างมากในหลายจุดและในหลายพื้นที่ซึ่งการก่อสร้างบางจุดนั้นก็อาจจะยังไม่แล้วเสร็จก็ต้องขออภัยผู้ที่สัญจรอาจจะมีอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ขัดขวางการจราจรหรือตกหล่นอาจจะทำให้ถนนลื่นขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเมื่อยามที่มีฝนตก

 

ในส่วนของการระบายน้ำ  ในกรณีที่อาจจะมีน้ำท่วมขังนั้น  ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยช่วยดูแลอยู่ อาจจะเกิดผลกระทบมาจากการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  เพราะอัตราการเจริญของจังหวัดขอนแก่น การเติบโตของเมืองค่อนข้างที่จะสูง ถ้าเทียบกับการขยายผิวจราจรต่างๆเพื่อรองรับประชาชนให้มีความสะดวก และคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนน   ถ้าหากว่ามีการพบเห็นผิวจราจรชำรุดทรุดโทรมในส่วนไหนก็ขอให้มีการแจ้งมาทางอำเภอหรือว่าทางจังหวัด รวมถึงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพราะในบางพื้นที่ยังมีวัสดุก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่  เนื่องจากว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง แต่ละหน่วยก็อาจจะมีการของบประมาณมาเพื่อดำเนินการ  ขอให้ประชาชนใจเย็นเพราะทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอน