"แม่ฮ่องสอน" บูรณาการดับไฟป่า หลังค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

"แม่ฮ่องสอน" บูรณาการดับไฟป่า หลังค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

"แม่ฮ่องสอน" บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หลังพบเกิดไฟป่าถี่ยิบ ส่งผลให้ค่าฝุ่นพิษในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง เริ่มมีการลอบเผาป่าเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ที่เป็นแหล่งเก็บหาของป่าของราษฎรในพื้นที่ ในส่วนของ อ.แม่สะเรียง ได้มีการบูรณาการ ของอำเภอ ฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ

กรมทหารพรานที่ 36 , สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง , หน่วยป้องกันรักษาป่า , หน่วยควบคุมไฟป่า และรวมไปถึงประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ในการเร่งทำแนวกันไฟ และการดับไฟป่า เมื่อมีเหตุไฟป่าเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามยอมรับว่า ปัจจุบันค่ามลพิษในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ได้เริ่มเกินค่ามาตรฐานแล้ว เนื่องจากหมอกควันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"แม่ฮ่องสอน" บูรณาการดับไฟป่า หลังค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ทหารพราน จากรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังออกลาดตระเวน และตรวจพบไฟป่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หลังวัดถ้ำพระ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จึงได้ทำการดับไฟป่า และจากนั้นได้ร่วมกับราษฎร บ้านแม่คะตวน หมู่ 2 ต.สบเมย อ.สบเมย ทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างและกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ติดป่า

"แม่ฮ่องสอน" บูรณาการดับไฟป่า หลังค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

สำหรับพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายนิพนธ์ วรนาม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.4 (อำเภอแม่ลาน้อย) ได้จัดกำลัง ออกตรวจสอบจุดความร้อน (ระบบดาวเทียม Suomi NPP VIIRS ) HotSpot ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ตรวจพบไฟไหม้ป่า พิกัด 47 Q 382279UTM 2029881 บริเวณป่าบ้านวังคัน  ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้ดำเนินการเข้าควบคุม  และดับไฟไหม้ป่า เริ่มควบคุมดับไฟ เวลา 10.00 น. ดับเสร็จ เวลา 11.45 น. จึงสามารถควบคุมไฟไหม้ป่าได้ และไม่ทราบสาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า เนื้อที่เสียหายประมาณ 30 ไร่

"แม่ฮ่องสอน" บูรณาการดับไฟป่า หลังค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน