ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้ เช็คเลย

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้ เช็คเลย

"ประกันสังคม" ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดเชื้อโควิด-19 ยื่นขอรับเงินชดเชยขาดรายได้ ได้เมื่อไหร่ เช็คเลยที่นี่

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เช็คสิทธิประกันสังคม "ผู้ประกันตน" ม.33 ม.39 และ ม.40 หากติดเชื้อโควิด-19 สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยขาดรายได้ จากสำนักงานประกันสังคมได้ภายในระยะเวลาเท่าไร และจะได้รับชดเชยอย่างไร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ (คลิก) 

 

 

เช็คสิทธิประกันสังคม "ผู้ประกันตน" ม.33 ม.39 และ ม.40 ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหน สำนักงานประกันสังคมจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา ยื่นรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี

 

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับรายงานจากหน้างานคือ ประกันสังคมจังหวัด เขตพื้นที่ว่า ผู้ประกันตนที่รักษาตัวหายจากโควิดแล้ว ไปติดต่อขอรับเงินขาดรายได้จากประกันสังคมก็เป็นห่วงว่าเจ้าหน้าที่จะติดเชื้อจากท่าน หรือท่านจะติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ เพราะตอนนี้โอมิครอนระบาดเร็วมาก เรื่องเงินขาดรายได้ที่จะเบิกจากประกันสังคม ไม่ต้องห่วง สามารถยื่นได้ภายใน 2 ปี หรือไม่ต้องไปที่ประกันสังคมก็ได้

 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม  แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

 

ทั้งนี้สามารถติดตาม TikTok สำนักงานประกันสังคม @ssonews1506 สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทน ผ่านช่องทาง "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน" (คลิก)

 

 

ผู้ประกันตนติดโควิดจ่ายชดเชยอย่างไร?

- ม.33

  • กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง

หยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

 

- ม.39

  • รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50

โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)

ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

 

- ม.40

  • รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3

พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/,ม.40)

 

ติดเชื้อ-ป่วย-กักตัว-พักรักษา ยื่นขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้

 

  • กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน https://bit.ly/3M7VHPA
  • ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม

 

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้ เช็คเลย

 

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้ เช็คเลย

 

 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน