กินปลานิลดิบเสี่ยงเป็น "มะเร็งท่อน้ำดี" กับอีก 3 เมนูที่ต้องงดรับประทาน

กินปลานิลดิบเสี่ยงเป็น "มะเร็งท่อน้ำดี" กับอีก 3 เมนูที่ต้องงดรับประทาน

ประเด็นเรื่อง "กินปลานิลดิบ" เสี่ยงเป็น "มะเร็งท่อน้ำดี" ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "กินปลานิลดิบ" เสี่ยงเป็น "มะเร็งท่อน้ำดี" ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

ปลาน้ำจืดมักจะมีพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ซึ่งมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแล้วว่าพยาธิชนิดนี้เป็นสาเหตุสำคัญต่อการเกิด "มะเร็งท่อน้ำดี" ดังนั้นการรับประทานปลาน้ำจืดดิบ หรือสุกๆดิบๆ ที่มีการปนเปื้อนพยาธิใบไม้ตับ อาจส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ จึงไม่ควรรับประทานปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาที่มีเกล็ด แบบดิบหรือสุกๆดิบๆ โดยอาหารที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ ก้อยปลาดิบ ปลาส้มดิบ ปลาร้าดิบ เป็นต้น

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/_v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

กินปลานิลดิบเสี่ยงเป็น "มะเร็งท่อน้ำดี" กับอีก 3 เมนูที่ต้องงดรับประทาน