"ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จ.ชลบุรี รวมมาให้จุด Walk In เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

"ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จ.ชลบุรี รวมมาให้จุด Walk In เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

"ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี อบจ.ชลบุรี เปิด Walk In (ไม่ต้องลงทะเบียน) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 มี.ค. เช็คเลยมีจุดฉีดที่ไหนบ้าง

วันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) ประกาศแจ้งให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี เป็น "วัคซีนโมเดอร์นา" Moderna ประชาชนสามารถ Walk In เข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลย (ไม่ต้องลงทะเบียน) เช็คเลยมีจุดฉีดที่ไหนบ้าง

 

 

ฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" Moderna กับ อบจ.ชลบุรี ฟรี! Walk In ได้เลย (ไม่ต้องลงทะเบียน) มีจุดให้บริการฉีดวัคซีนดังนี้

 

โรงพยาบาลชลบุรี

 

รพ.ชลบุรี ประกาศว่าในวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 เปิด Walk In ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna (อบจ.ชลบุรี) โดยจะให้บริการชั่วโมงละ 200 คน (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 14.00 น. (พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น.) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ชลบุรี

 

"ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จ.ชลบุรี รวมมาให้จุด Walk In เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

 

 

โรงพยาบาลบางละมุง

 

รพ.บางละมุง เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 "วัคซีนโมเดอร์นา" Moderna ฟรี วันละ 600 คน สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่ต้องการ "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เท่านั้น ที่วัดจิตตภาวัน เริ่มแจกคิว 07.00 น.

 

สำหรับการให้บริการฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" Moderna ฟรี มีรายละเอียดดังนี้

 

  • วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 ให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน 600 คน
  • วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 ให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน 600 คน
  • วันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม 2565 ให้บริการฉีดวัคซีนจำนวน 600 คน

 

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน

 

1.Sinopharm ครบ 2 เข็ม มากกว่า 1 เดือน 
2.Sinovac ครบ 2 เข็ม มากกว่า 1 เดือน 
3.Sinovac + AstraZeneca มากกว่า 3 เดือน 
4.Sinopharm + AstraZeneca มากกว่า 3 เดือน 
5.Sinopharm + Pfizer มากกว่า 3 เดือน 
6.Sinovac + Pfizer  มากกว่า 3 เดือน 
7.AstraZeneca+Pfizer มากกว่า 6 เดือน 
8.Pfizer+Pfizer มากกว่า 6 เดือน 
9.AstraZeneca+AstraZeneca มากกว่า 3 เดือน

 

"ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จ.ชลบุรี รวมมาให้จุด Walk In เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง

 

โรงพยาบาลบ้านบึง

 

รพ.บ้านบึง ประชาสัมพันธ์เปิด Walk In ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มกระตุ้น) ด้วย "วัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี)

 

โดยประชาชนที่สามารถเข้ารับการฉีดจะต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป สามารถ Walk In เข้ารับวัคซีนโควิดได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) สถานที่ฉีด อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลบ้านบึง

 

"ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา" ฟรี จ.ชลบุรี รวมมาให้จุด Walk In เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง