คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

ในปี 2040 คาดการณ์ว่าจะมีประชากรสูงวัย 20 ล้านคน ซึ่ง ในขณะนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 16 ล้านคน ภายในกลุ่มนี้ 80% คือ “ผู้สูงอายุที่มีความ Active" สามารถเข้าร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่

ทว่ายังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่เกษียณแล้วไม่มีกิจกรรมทำหลังเกษียณ เกิดความรู้สึกเหงา เบื่อหน่ายและมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า

ปัญหาทางจิตดังกล่าวมักส่งผลถึงความเสื่อมโทรมทางร่างกายที่นำมาซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและภาระในการดูแลที่เพิ่มขึ้นต่อครอบครัว และการที่ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นหากไม่มีการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ

ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ  อาชีพ รายได้ การใช้ชีวิต  ย่อมหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอาจลดน้อยลง และคนวัยทำงานอาจต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น

คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

  • “ยังแฮปปี้” พื้นที่สำหรับสังคมสูงวัย

“ยังแฮปปี้” อีกหนึ่งกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลกโดยยังแฮปปี้ มีความตั้งใจสร้างสังคมเพื่อผู้สูงอายุและเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ

คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

ธนากร พรหมยศ (แก๊ป) Co-Founder ยังแฮปปี้ (YOUNG HAPPY) กล่าวในงาน Social Business Matching Day : The Impact Opportunity  หัวข้อเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Social Business Matching Day : The Impact Opportunity#1 เป็นครั้งแรก ระหว่าง 24-25 ก.พ.2565ที่ผ่านมา ว่า

Young Happy เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2017 เป็นธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise หรือว่ากิจการเพื่อสังคม ซึ่งโดยส่วนตัวรู้สึกว่าอยากจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคม และปัญหาสังคมผู้สูงอายุเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบจากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น

 

  • เปลี่ยนภาระให้เป็นพลังผ่านกิจกรรม

จากการสอบถามผู้สูงอายุในเขตเมือง พบว่าหลายคนยังแอกทีฟมาก แต่เขากลับไม่มีความสุข ไม่รู้ว่าจะทำอะไร ซึ่งเมื่อได้ค้นหาสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีปัญหา คือ ความเหงา หรือปัญหาด้านจิตใจ สุขภาพจิต Mental Health ซึ่งเมื่อจิตใจมีปัญหาย่อมส่งผลต่อสุขภาพกาย

อีกทั้ง พวกเขาจะขาดสังคม ขาดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น ในการทำกิจกรรม ยังแฮปปี้ จึง  เป็นพื้นที่ทางสังคม (Community) เพื่อผู้สูงอายุได้มีการทำกิจกรรมที่สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ให้ผู้สูงวัยได้เข้าร่วม

คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

“ยังแฮปปี้  หรือ YOUNG HAPPY” เป็นเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และออฟไลน์ โดยจะมีเกม มีหลักสูตร บทความสาระ มีกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

รวมถึงมีบริการต่าง ๆ สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ บนแพลตฟอร์มหลัก คือ แอปพลิเคชัน รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แบ่งปันความรู้ ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

 

 

 

  • ขยายช่วงเวลา Active Ageing

ปัจจุบัน “ยังแฮปปี้” มีสมาชิกผู้สูงอายุ 60,000 คนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้อายุไปแล้วกว่า 800 กิจกรรม   โดยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

Even&Activity ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

Happy Learn คอร์สเรียนพิเศษที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สอนโดยทีมงานและวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เช่น เกษียณคลาส สิ่งที่วัยเก๋าควรรู้ ต้องรู้ และอยากรู้ เป็นต้น

คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

Media&Content สื่อออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ นำเสนอได้ทั้งรูปแบบบทความและวิดีโอ ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

Reward&Promotional  สิทธิพิเศษหลากหลายที่ยังแฮปปี้ คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ

“ยังแฮปปี้ ต้องการแก้ปัญหาผู้สูงอายุ โดยมีหลักการ คือ การขยายเวลาช่วง Active  Ageing ออกไปให้นานที่สุด ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ในช่วงติดบ้านและช่วงติดเตียง  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง  โดยเน้นให้พวกเค้าได้ทำกิจกรรม ได้ทำงานอาสาที่ใช้ความถนัดของพวกเค้า เพื่อให้พวกเค้ารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และการให้ได้ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ"

  •  8 ด้านที่ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล

ผู้สูงวัย สามารถแบ่งการดูแลได้ทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 1. Engagement&Purpose (การว่าจ้าง) 2. Financial wellness (การเงิน) 3.Mobility&Movement (การเคลื่อนไหว) 4.Daily Living &Lifestyle (การใช้ชีวิต) 5.Caregiving (การดูแล ผู้บริบาล)6.Care Coordination (ผู้ประสานงานการดูแล)7.Brain Health (สุขภาพสมอง)และ8. End of Life(การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ความตาย)

คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

ธนากร กล่าวต่อไปว่า ยังแฮปปี้ พยายามศึกษาและมาพัฒนา ซึ่งเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันของแต่ละคนมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ผู้สูงอายุ 3ใน5 ติดบ้าน ติดการดูทีวีอยู่ในบ้าน ไม่ชอบออกนอกบ้าน ซึ่งตรงนี้อาจไม่ดี หรือการเคลื่อนไหว การเดินทาง มีผลหลายปัจจัยการขนส่งสาธารณะ ซึ่งภาครัฐต้องรองรับในเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องลิฟท์สำหรับผู้สูงอายุ ราวจับต่างๆ มีความสำคัญมาก

  • สร้างความเข้าใจอยู่ร่วมทุกช่วงวัย

ธนากร  กล่าวต่อไปว่าสังคมผู้สูงอายุตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะอายุไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเขาจะทำงานได้หรือไม่ได้ ขณะนี้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีความแอคทีฟมีมากขึ้น แต่ต้องสร้างพื้นที่ สร้างกิจกรรม สร้างโอกาสให้แก่พวกเขา เพราะสังคมไทยมีความหลากหลายในแต่ละช่วงวัย การสร้างความเข้าใจให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้อยู่ร่วมกัน เข้าใจความแตกต่างได้ ย่อมเป็นสิ่งสำคัญ

หน้าที่ของยังแฮปปี้ ไม่ใช่มีเพียงแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค ยูทูป ทวิสเตอร์ อินสตราแกรม ซึ่งเป็นเครือข่ายออนไลน์เท่านั้น แต่เรายังมีการลงพื้นที่ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมออฟไลน์มากมาย เพื่อเป็นการช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งกายและใจ” ธนากร กล่าว

คลิ๊ก“ยังแฮปปี้” เครือข่ายสังคมวัยเก๋า รวมทุกเรื่องที่สูงวัยควรรู้

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มวัยเก๋า ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ค้นหาเพื่อนใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงเพิ่มเติมทักษะอาชีพ สามารถคลิ๊กได้ที่ https://www.younghappy.com/

หรือ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น ยังแฮปปี้ พื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะพูดคุยกับ เพื่อนวัยเดียวกันหรือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับผู้สูงอายุ ที่สามารถเลือกห้องพูดคุยและติดตามเรื่องราวจากเพื่อนๆ รวมถึงเนื้อหาดีๆ จากแบรนด์ต่างๆ ตามหัวข้อที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสุขภาพ อาหาร เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ อีกมากมาย