"โควิด-19" สระแก้ว ติดเชื้อพุ่งพรวด 150 ราย ตายเพิ่มอีก 2 ราย จ.สระแก้ว

สถานการณ์ COVID-19 จ.สระแก้ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 150 ราย เสียชีวิต 2 ราย ส่วนใหญ่ทุกอำเภอ พบว่า มีอาการป่วยแล้วตรวจ ATK พบผลบวก ทั้งติดเชื้อจากคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ข้อมูลผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ ติดเชื้อจากคนในชุมชนและญาติมาเยี่ยม พบไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 65 นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 150 ราย ผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 156 ราย กำลังรักษา 2,520 ราย อาการหนัก 3 ราย รักษาหาย 178 ราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นรายที่ 13-14 ของจังหวัด ผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุก เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ /เรือนจำจังหวัด/ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอที่ อ.อรัญประเทศ 100 ราย อ.เมืองสระแก้ว 17 ราย อ.ตาพระยา 10 ราย อ.วัฒนานคร 7 ราย อ.คลองหาด 6 ราย อ.โคกสูง 4 ราย อ.วังน้ำเย็น 3 ราย และ อ.วังสมบูรณ์ 3 ราย ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันจากการระบาดระลอกใหม่ 2565 สะสม 3,476 ราย รักษาหายสะสม 3,164 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย การบริหารจัดการเตียงอยู่ที่ร้อยละ 70.21 ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยรักษาที่บ้าน (Home Isolation) 1,323 ราย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สถานการณ์ในวันนี้โดยเฉพาะที่อำเภออรัญประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการตรวจ ATK พบผลบวกเกือบทั้งหมด แล้วยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากผู้ไปร่วมงานศพและผู้สัมผัสร่วมบ้าน จากคลัสเตอร์ “งานศพบ้านคลองหว้า หมู่ 7 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ” อีก 22 ราย ทำให้ตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 82 ราย ส่วนอำเภอเมืองสระแก้วที่พบผู้ติดเชื้อสูงรองลงมา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาการป่วยแล้วตรวจพบเชื้อที่เหลือเป็นร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และอำเภอตาพระยาตรวจ ATK พบผลบวกในผู้ไปร่วมงานแต่งงานที่บ้านโคกเพร็กและร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยัน ในขณะที่อำเภออื่นๆ ก็ไม่ต่างกันส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดรวดเร็ว ทำให้พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หลังจากทราบผลแล้วให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลหรือ รพ.สต. เพื่อประเมินภาวะเสี่ยง แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยให้สังเกตตัวเองที่บ้านตามความสมัครใจ โดยจะมีการให้คำแนะนำปรึกษาและสื่อสารอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ในพื้นที่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย รายแรก เพศชาย อายุ 60 ปี สัญชาติไทย ไม่ได้ประกอบอาชีพ อยู่ที่ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว พบมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน ประวัติพบว่ายังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบสายพันธุ์

ส่วนอีกรายเป็นเพศชาย อายุ 93 ปี สัญชาติไทย เป็นผู้สูงอายุติดเตียง อยู่ที่ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคต่อมลูกหมากโต ติดเชื้อจากการสัมผัสญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์“งานศพบ้านคลองหว้า หมู่ 7 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ” ประวัติยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ส่งตรวจยืนยันสายพันธุ์ผลพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน