สมาคมนักข่าวฯประกาศบอร์ดบริหารชุดใหม่ ปี 65

สมาคมนักข่าวฯประกาศบอร์ดบริหารชุดใหม่ ปี 65

สมาคมนักข่าวฯ ประกาศรายชื่อบอร์ดบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีวาระตำแหน่ง 2 ปี ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.2565  - วันที่ 4 มี.ค. 2567

วันนี้ ( 27 ก.พ.2565) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ประจำปี 2565 ชุดใหม่ โดยจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.2565  - วันที่ 4 มี.ค. 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายมงคล บางประภา จากหนังสือพิมพ์ (นสพ.) บางกอกโพสต์ เป็น นายกสมาคมนักข่าวฯ อีก 1 สมัย

สมาคมนักข่าวฯประกาศบอร์ดบริหารชุดใหม่ ปี 65

 

พร้อมทั้งได้เลือกกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ พร้อมแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมนักข่าวฯ จำนวน 14 คน ดังนี้ 

น.ส. น.รินี เรืองหนู (มติชน) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ 

นายวัฒนะชัย ยะนินทร (ผู้จัดการ) อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ 

สมาคมนักข่าวฯประกาศบอร์ดบริหารชุดใหม่ ปี 65

นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ 

นายวัสยศ งามขำ (บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ 

นายธีรนัย จารุวัสตร์ (ประชาไท) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ) เลขาธิการสมาคมฯ 

นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) เหรัญญิก 

นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) นายทะเบียน

น.ส.หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ 

นายชำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ 

นางอุษา มีชารี (เดลินิวส์) รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ 

สมาคมนักข่าวฯประกาศบอร์ดบริหารชุดใหม่ ปี 65

น.ส.ธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ 

น.ส.อัญชลี คงกรุต (บางกอกโพสต์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ 

นายวรพล เพชรสุทธิ์ (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ