องค์การสวนสัตว์ฯ ชี้แจง “สวนสัตว์แห่งใหม่” ยังไม่เปิด

องค์การสวนสัตว์ฯ ชี้แจง “สวนสัตว์แห่งใหม่” ยังไม่เปิด

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนกรณีมีเพจเฟซบุ๊กหลายแห่ง อาจสร้างความสบสนให้กับผู้ชม โดยมีการนำภาพจำลองสวนสัตว์แห่งใหม่ และระบุเนื้อหาว่า องค์การสวนสัตว์ฯ จะเปิดให้ชมสวนสัตว์แห่งใหม่ในเดือนมีนาคม

นายอรรถพร ศรีเหรัญ  ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า  โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566 แต่เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่  ระหว่างรอการก่อสร้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  จึงได้จัดทำโครงการสวนสัตว์เพื่อชุมชน หรือ “Mini Zoo" บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นโครงการพิเศษมีลักษณะเป็นสวนสัตว์ชั่วคราว ขนาดเล็ก โดยจะมีการนำสัตว์มาจัดแสดง 7-8 ชนิด อาทิ นกกระเรียนไทย หนูยักษ์คาปิบารา ลิงกระรอก ลีเมอร์ เม่น เต่าซูคาต้า และ เต่าบึงหัวเหลือง เป็นต้น โดยสัตว์เหล่านี้ นำมาจากสวนสัตว์ในสังกัดขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่การศึกษา แหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยเฉพาะชุมชน  ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 
 

ทั้งนี้ สัตว์ที่นำมาจัดแสดง อยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย         อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการดูแลด้านคุณภาพชีวิตสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และรวมถึงการปรับตัวของสัตว์                แต่ละชนิดที่ได้นำมาจัดแสดง นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับให้เป็นตลาดนัดสินค้าชุมชน และ ตลาดต้นไม้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบโครงการอีกทางหนึ่งด้วย 
 

“สำหรับข่าวสารจากเฟซบุ๊กหลายๆแห่ง ที่มีการระบุว่า สวนสัตว์แห่งใหม่ จะเปิดให้บริการ 13 มีนาคม นั้น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรียนชี้แจงให้ทราบว่า  โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566  ซึ่งอาจจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี จึงจะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ  ดังนั้น จึงยังไม่มีการเปิดให้บริการสวนสัตว์แห่งใหม่ตามที่มีผู้นำไปเผยแพร่แต่อย่างใด  ในระหว่างนี้  จะได้ใช้พื้นที่ในโครงการส่วนหนึ่งจัดทำโครงการสวนสัตว์เพื่อชุมชน หรือ “Mini Zoo" เพื่อมอบความสุขเบื้องต้นให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่  นายอรรถพร กล่าว  
 
สำหรับ โครงการสวนสัตว์เพื่อชุมชน หรือ “Mini Zoo" ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมขององค์การสวนสัตว์        แห่งประเทศไทย ที่มีการเปิดพื้นที่บางส่วนภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ทำให้เป็นสวนสัตว์       เพื่อชุมชน โดยจะเปิดบริการให้เข้าชมได้ทุกวัน ในเดือน มีนาคม 2565 นี้ สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าชมได้       เพียงวันละประมาณ 200 คนเท่านั้น โดยโครงการได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึงพื้นที่บริการ อาทิ ห้องน้ำ พื้นที่จอดรถ ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  
ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ โทร. 083 963 9696 หรือติดตามข่าวสารใน เฟซบุ๊ก ของ องค์การสวนสัตว์หรือ เฟซบุ๊กของโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ ได้